Przejdź do treści

05.12.2022

DEBATA: Jak skutecznie inwestować w ochronę zasobów wodnych

Paweł Przygrodzki dla Pulsu Biznesu: „Kluczową rolę w ograniczaniu zużycia wody i poprawie gospodarowania jej zasobami musi odegrać edukacja, która powinna poprzedzać przyjęcie regulacji”.

Polska wykorzystuje około 20 proc. możliwych do zagospodarowania zasobów wód znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Zasoby te potrzebują o wiele dłuższego czasu, by doszło do ich odnowienia, niż zasoby wód powierzchniowych. Dostępność wody zmienia pod wpływem klimatu.

W ciągu ostatnich około 200 lat stężenie gazów cieplarnianych (głównie CO2 i metanu) w atmosferze zwiększyło się o około 45 proc. Ich obecność w atmosferze jest konieczna, bo bez nich średnia temperatura na Ziemi nie wynosiłaby 14,5 st. C, jak obecnie, lecz –18 st. C, czyli byłaby o 32 stopnia niższa”. – tłumaczył podczas debaty dr. Paweł Przygrodzki, dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB. – „Pod wpływem rosnącego stężenia gazów cieplarnianych w ciągu minionych 200 lat, temperatura na Ziemi wzrosła o ok. 1,2 st. C, co ma wpływ na cyrkulację wody w atmosferze. W efekcie mamy w Polsce więcej intensywnych opadów, lecz jednocześnie narastają okresy suszy. W takim układzie woda opadowa ma ograniczone możliwości wnikania w glebę i uzupełniania zasobów wód podziemnych. Częściej spływa po powierzchni terenu, powodując powodzie. Jednocześnie analiza danych hydrologicznych pokazuje, że zasoby wód rzecznych maleją”.

Całą rozmowę z ekspertami można wysłuchać na stronie Puls Biznesu https://www.pb.pl/woda-staje-sie-glownym-zasobem-potrzebnym-ludziom-i-gospodarce-1171146.