Przejdź do treści

08.03.2024

Dr inż. Ilona Biedroń zatrudniona na stanowisko eksperckie ds. renaturyzacji wód powierzchniowych w IMGW-PIB.

Ilona Biedroń jest niezależną ekspertką w dziedzinie gospodarki wodnej, współpracującą m.in. z Fundacją Sendzimira, Fundacją Stocznia, Stowarzyszeniem Urbaniści Polscy czy Coalition Clean Baltic. Brała udział w licznych projektach związanych z ochroną wód, zarządzaniem suszą i powodzią, a także renaturyzacją rzek. Pełni rolę Prezesa Zarządu w Fundacji Zdrowa Rzeka (d. Hektary Dla Natury) oraz koordynuje pracami Centrum Ochrony Mokradeł w projekcie WaterLANDS. Wyróżniona nagrodą PotamON za swoją działalność na rzecz rzek w Polsce, potwierdza jej znaczący wpływ na kształtowanie środowiska wodnego.

Ukończyła dwustopniowe studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej – w roku 2001 uzyskała tytuł inżyniera inżynierii środowiska a w 2003 tytuł magistra o specjalności Inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000 w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskała w 2023 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, zarówno w instytucjach badawczych, jak i przedsiębiorstwach, Ilona Biedroń będzie wspierać rozwój projektów związanych z gospodarką wodną oraz promocję zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Jej praca na stanowisku eksperta ds. renaturyzacji wód powierzchniowych przyczyni się do dalszego rozwoju instytutu w obszarze ochrony środowiska wodnego.

Dr inż. Ilona Biedroń zatrudniona na stanowisko eksperckie ds. renaturyzacji wód powierzchniowych w IMGW-PIB.