Przejdź do treści

30.09.2021

EEA: Najwięksi trują najbardziej.

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza i poziom stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, za które odpowiedzialne są emisje z dużych zakładów przemysłowych, kosztowały w 2017 roku społeczeństwo europejskie od 277 do 433 mld euro. Za blisko połowę tych strat odpowiada zaledwie 211 obiektów, około 2% największych zakładów przemysłowych na kontynencie. Europejski Zielony Ład i plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia to szansa na poprawę sytuacji.

W raporcie "Counting the cost of industrial pollution" oszacowano szkody wyrządzone przez europejski sektor przemysłowy na podstawie danych o emisji, pochodzących z rejestru European Pollutant Release and Transfer Registe (E-PRTR). Analiza jest częścią bieżących działań EEA mających na celu ocenę problemu jakości powietrza w Europie i pokazuje, że pomimo znacznego postępu w ograniczaniu wpływu na środowisko i klimat, koszty społeczne przemysłowego zanieczyszczenia powietrza pozostają wysokie.

W sumie szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza i gazy cieplarniane emitowane z dużych zakładów przemysłowych w Europie kosztowały społeczeństwo od 277 do 433 miliardów euro. Odpowiada to około 2-3% PKB UE, co jest wynikiem wyższym niż poziom wzrostu gospodarczego wielu państw członkowskich w tym roku – napisano w raporcie EEA.

Tylko 211 obiektów z ponad 11 tys., zgłaszających emisje zanieczyszczeń uwzględnionych w europejskim PRTR w 2017 r., spowodowało 50% łącznych kosztów. Największe negatywne skutki dla ludzi i środowiska mają nadal elektrownie cieplne, w większości zasilane węglem — 24 z 30 najbardziej zanieczyszczających obiektów to właśnie tego typu zakłady.

Najważniejsze informacje raportu: https://www.eea.europa.eu/publications/counting-the-costs-of-industrial-pollution/counting-the-costs-of-industrial-pollution

Pełna wersja raportu dostępna pod: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017