Przejdź do treści

22.03.2024

Eksperymentalna długoterminowa prognoza hydrologiczna dla Polski

Z okazji Światowego Dnia Wody przygotowaliśmy w IMGW-PIB prezent dla naszych odbiorców – od 21 marca rozpoczynamy publikację eksperymentalnej długoterminowej prognozy hydrologicznej dla Polski w serwisie hydrologicznym IMGW-PIB hydro.imgw.pl.

Eksperymentalna długoterminowa prognoza hydrologiczna dla Polski

Prognoza hydrologiczna powstaje w wyniku pracy systemu modeli:
•    numerycznego modelu prognozy ECMWF, obliczającego wiązkową prognozę warunków meteorologicznych w Polsce na 46 dni;
•    modelu opad odpływ HBV, obliczającego prognozę stanu i przepływu na 46 dni dla zlewni mniejszych rzek na podstawie prognozy opadu i temperatury z modelu ECMWF;
•    modelu hydrodynamicznego HD, obliczającego prognozę stanu i przepływu na 46 dni dla większych rzek na podstawie prognozy przepływu z modelu HBV.

Prognozy z wymienionych trzech modeli mają postać wiązki składającej się ze stu różnych przebiegów i reprezentują możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, dzięki czemu można przedstawić prognozowaną sytuację hydrologiczną w postaci prawdopodobieństwa, a obliczenia te są proste – prawdopodobieństwo wystąpienia poziomu wody w danej strefie wyraża się jako stosunek ilości elementów wiązki występującej w danej strefie do wszystkich elementów wiązki w interesującym nas okresie.

Długoterminowa prognoza hydrologiczna dla Polski prezentowana będzie w postaci map, na których dla każdego z 5 najbliższych tygodni zostaną przedstawione:
•    najbardziej prawdopodobna strefy stanu w tygodniu – wyświetlana będzie strefa stanu wody (niska, średnia, wysoka, powyżej stanu ostrzegawczego, powyżej stanu alarmowego) o najwyższym w danym tygodniu prawdopodobieństwie wystąpienia;
•    prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego w tygodniu (strefa pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym);
•    prognoza prawdopodobieństwa przekroczenia stanu alarmowego w tygodniu;
•    prognoza wystąpienia przepływu niższego niż przepływ średni niski z wielolecia SNQ w tygodniu – ta prognoza jest istotna w kontekście przewidywania rozwoju suszy (obniżenie się wartości przepływów poniżej progu SNQ jest wskaźnikiem wystąpienia suszy hydrologicznej).

 

Prognostyczne mapy najbardziej prawdopodobnych stref stanu wody na 1. i 2. tydzień prognozy.
Prognostyczne mapy najbardziej prawdopodobnych stref stanu wody na 1. i 2. tydzień prognozy.

 

Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa przekroczenia stanu ostrzegawczego w tygodniu 25-31.03.2024.
Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa przekroczenia stanu ostrzegawczego w tygodniu 25-31.03.2024.

 

Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa wystąpienia przepływu poniżej SNQ w tygodniu 01-07.04.2024.
Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa wystąpienia przepływu poniżej SNQ w tygodniu 01-07.04.2024.

 

Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa wystąpienia przepływu poniżej SNQ w tygodniu 15-21.04.2024.
Prognostyczna mapa prawdopodobieństwa wystąpienia przepływu poniżej SNQ w tygodniu 15-21.04.2024.

 

Eksperymentalna długoterminowa prognoza hydrologiczna dla Polski