Przejdź do treści

07.01.2021

Ekstremalnie ciepły rok 2020

Rok 2020 należy uznać za ekstremalnie ciepły.

Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce w 2020 roku wynosiła 9,9°C i była o 1,6°C wyższa od normy dla okresu 1981-2010. Rok ten sklasyfikowano jako ekstremalnie ciepły. Był on o 0,2°C chłodniejszy od najcieplejszego w historii pomiarów instrumentalnych roku 2019.

Poniżej wartości dla poszczególnych krain. Najcieplejszym regionem była zachodnia część pasa nizin (na zachód od południka 19°E).

klasyfikacja roku 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej mapy z temperaturą średnią i anomalią temperatury średniej w roku 2020