Przejdź do treści

30.07.2021

EUMETSAT największym operatorem misji satelitarnych Sentinel w programie Copernicus.

W ramach porozumienia EUMETSAT będzie utrzymywał misje Sentinel-3 i Sentinel-6, a także kontynuował planowane wystrzelenie satelitów Sentinel 4 i 5. W przyszłości rozwijane będą kolejne misje mające na celu monitorowanie zawartości dwutlenku węgla i klimatu.

Copernicus stanowi ważny komponent programu kosmicznego Unii Europejskiej. Dzięki jego satelitom Europejczycy mają dostęp do bardzo istotnych danych o środowisku i stanie atmosfery. Podpisana na siedem lat umowa o wartości 735 mln Euro ugruntowuje rolę Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT w światowym systemie monitorowania powierzchni Ziemi.

W ramach porozumienia EUMETSAT będzie utrzymywał misje Sentinel-3 i Sentinel-6, a także kontynuował planowane wystrzelenie satelitów Sentinel 4 i 5. W przyszłości rozwijane będą kolejne misje mające na celu monitorowanie zawartości dwutlenku węgla i klimatu.

„Ugruntowana pozycja EUMETSAT, jako operacyjnej agencji satelitów meteorologicznych oznacza, że jesteśmy dobrze przygotowani do kolejnych kluczowych misji, które przyniosą wiele korzyści obywatelom UE i państwom członkowskim”. – powiedział dyrektor generalny EUMETSAT Phil Evans. „Dzięki misjom Sentinel i instrumentom pomiarowym znajdującym się na pokładach satelitów EUMETSAT będziemy mogli generować kolejne produkty, które dostarczą bardzo dokładnych informacji o klimacie, atmosferze i oceanach Ziemi”. – dodał Evans.

EUMETSAT będzie również obsługiwać, przetwarzać i rozpowszechniać dane z przyszłej misji monitorowania zawartości antropogenicznego dwutlenku węgla (Copernicus CO2M). Ponadto agencja będzie generować globalne produkty atmosferyczne i oceaniczne z planowanych misji monitoringu polarnego Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) i CRISTAL.

Umowa Copernicus 2.0 podpisana przez UE i EUMETSAT rozszerza finansowanie dla WEkEO Copernicus Data and Information Access Service na kolejne siedem lat.

„WEkEO to niezwykle potężna platforma wykorzystująca doświadczenia EUMETSAT w zakresie zarządzania dużymi bankami danymi. Umożliwia dostarczanie użytkownikom danych obserwacyjnych Ziemi z programu Copernicus za pośrednictwem chmury, bez energochłonnego powielania strumieni danych i archiwów.” – tłumaczy Evans.

WEkEO to wspólny serwis obejmujący EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, Mercator Ocean International oraz Europejską Agencję Środowiska. IMGW-PIB aktywnie wspiera działania EUMETSATu.