Przejdź do treści

08.12.2022

Głos IMGW-PIB na II Kongresie 3W: „Woda staje się kluczowym zasobem na świecie”

Współczesna zmiana klimat postępuje i stwarza realne zagrożenie dla całej ludzkości. Jeśli chcemy ograniczyć jej negatywne skutki i zatrzymać dalsze ocieplanie się planety, musimy w najbliższych latach dokonać transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjności i chronić wrażliwe zasoby, takie jak woda. To jedno z największych wyzwań cywilizacji człowieka.

II kongres 3W gościł w tym roku blisko 70 prelegentów – ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu, mediów, samorządów i wielu innych. IMGW-PIB reprezentował dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z postępującej zmiany klimatu.

Słodka woda staje się kluczowym zasobem na świecie. Zmiany jakie zachodzą w systemie jej obiegu, powodują z jednej strony coraz częstsze i dłuższe susze, z drugiej zwiększają ryzyko powodzi, w szczególności tych związanych z ekstremalnymi opadami deszczu. Musimy rozmawiać i poszukiwać rozwiązań tych problemów na kanwie nauki i wiedzy”.

Idea 3W, zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, koncentruje się na zasobach, wokół których biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować swoją strategię zielonej przemiany. Na wodzie, bez której nie byłoby życia na Ziemi, na wodorze, który jest przyszłością energetyki oraz na nowych technologiach węglowych i ich potencjale. IMGW-PIB jest w tym roku partnerem kongresu.

https://kongres3w.pl/