Przejdź do treści

20.02.2021

IMGW-PIB: Bardzo trudna sytuacja na rzekach, szczególnie w rejonie Włocławka i dolnej Odry

Na podstawie sytuacji meteorologicznej i spodziewanego ocieplenia IMGW-PIB wydał ostrzeżenia i alerty – wezbrania o charakterze lokalnym występować będą w różnych regionach kraju. Aktualnie w rejonie Płocka, Włocławka i dolnej Odry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna, operuje kilka grup pomiarowych IMGW-PIB mierząc pokrywę lodu i informując o sytuacji służby administracji państwowej. 

Do podstawowych zadań statutowych IMGW-PIB należy prowadzenie pomiarów, obserwacji oraz prac naukowo-badawczych m.in. w hydrologii. Instytut analizuje bieżącą sytuację na polskich rzekach na podstawie pomiarów własnych grup terenowych hydrologicznych, zdjęć satelitarnych w ramach projektu Sat4Envi oraz obserwacji terenowych zarówno hydrologicznych jak i hydrologicznych, a informacje i dane przekazywane są do centrów kryzysowych oraz odpowiednich służb, a także umieszczając je w serwisie https://hydro.imgw.pl/

Prosimy o monitorowanie sytuacji w serwisach informacyjnych Instytutu oraz w kanałach Social Media. 

https://hydro.imgw.pl/
https://meteo.imgw.pl/
https://twitter.com/imgwmeteo
https://www.facebook.com/Meteoimgw