Przejdź do treści

22.02.2021

IMGW-PIB CMM: Prognoza temperatury dla Polski do 8 marca 2021 r.

Analiza Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB z modelu WRF 4.2.1. z danymi początkowymi modelu GFS dla Polski od 21.02 do 08.03.2021 r.

Temperatura minimalna
Do końca lutego nie są prognozowane wartości temperatury minimalnej niższe niż -5⁰C, a w wielu miejscach będzie ona wyższa od 0⁰C. Dopiero w pierwszych dniach marca na wschodzie możliwy jest większy spadek temperatury, a następnie widoczne jest kolejne ocieplenie i 7-8.03 znów ochłodzenie.


Temperatura maksymalna
Do 26.02 będzie nam towarzyszyć ciepła masa powietrza, która pozwoli na wzrost temperatury do 15⁰C-18⁰C w południowo-zachodniej części kraju. Następnie, na przełomie lutego i marca, będzie chłodniej, ale już od 2.03 na zachodzie i południu kraju, a w kolejnych dniach także w centrum i na południowym wschodzie możliwa jest temperatura maksymalna 15⁰C-17⁰C. W dniach 7 i 8.03 tak wysokie wartości temperatury utrzymają się tylko w południowo-wschodniej części Polski.


Temperatura średnia
Do 27.02 niemal w całym kraju średnia dobowa temperatura będzie dodatnia, jedynie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat będzie nieznacznie poniżej 0⁰C. W kolejnych trzech dniach widoczne jest ochłodzenie, a od 3.03 ponowne ocieplenie, nawet do wartości około 5⁰C. W dniach 7 i 8.03 w północno-zachodniej połowie kraju nastąpi ochłodzenie.