Przejdź do treści

22.02.2021

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na kwiecień - czerwiec 2021 roku

Kwiecień 2021

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w normie wieloletniej z lat 1981-2010. Miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będzie większa od normy wieloletniej (rys. 1).

Maj 2021

Miesiąc w całej Polsce prawdopodobnie charakteryzować się będzie średnią temperaturą powietrza powyżej normy wieloletniej z lat 1981-2010. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w normie. Na Lubelszczyźnie, Ziemi Łódzkiej, Kujawach, Warmii i Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce możliwa suma opadów powyżej normy (rys. 2).

Czerwiec 2021

Średnia miesięczna temperatura powietrza na terenie całego kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1981-2010. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w prawie całej Polsce prawdopodobnie będzie mieścić się w normie. Jedynie  w południowo zachodnich regionach kraju (Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, Opolszczyzna) oraz na Warmii, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu możliwa suma opadów poniżej normy (rys. 3).

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”, prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ), które zostały umieszczone na końcu prognozy.

Szczegóły prognozy na kwiecień - czerwiec 2021 roku – wyniki modeli IMGW-Reg i IMGW-Bayes (start prognoz: 06.02.2021) dostępne są w załączonym pliku.