Przejdź do treści

10.03.2022

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na kwiecień 2022 r. – lipiec 2022 r.

Kwiecień 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w południowej części kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na północy możliwa suma opadów powyżej normy wieloletniej.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla kwietnia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.7°C, a górna granica o 0.1°C.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

 

Maj 2022

W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla maja jest zbliżona do poprzedniej normy z lat 1981-2010.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

 

Czerwiec 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Na wschodnich i południowo wschodnich krańcach kraju możliwa suma opadów powyżej normy.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla czerwca jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.4°C, a górna granica o 0.5°C.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

 

Lipiec 2022

Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020*.

*Wartości normy średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla lipca są wyższe od wartości z poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy jest średnio wyższa o 1,0°C, a górna granica o 0,4°C.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

 

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

 

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na kwiecień-lipiec?
Prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 5°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej  5°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i burze, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w: Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB