Przejdź do treści

11.10.2021

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na listopad 2021 r. – luty 2022 r.

Listopad 2021

Średnia miesięczna temperatura powietrza  w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* lub nieznacznie powyżej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy. Na południowym wschodzie możliwa suma opadów w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla listopada jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 1.0°C, a górna granica o 0.7°C.

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2021 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2021 r.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2021 r.

Grudzień 2021

Na obszarze całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* lub nieznacznie poniżej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy. Na północnych zachodzie możliwa suma poniżej normy.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla grudnia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.6°C, a górna granica o 0.8°C.

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2021 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2021 r.

Styczeń 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* lub nieznacznie poniżej. Na południu możliwa średnia temperatura poniżej normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce w zakresie normy. Na wybrzeżu prawdopodobne sumy powyżej normy.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla stycznia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.4°C, a górna granica o 0.3°C.

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2022 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2022 r.

Luty 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całego kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. Na południowym wschodzie możliwa suma w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla lutego jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.4°C, a górna granica o 0.8°C.

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2022 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2022 r.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2022 r.

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na listopad-luty?
Prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej -10°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB