Przejdź do treści

10.10.2022

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na listopad 2022 r. – luty 2023 r.

Listopad 2022
Zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.1. tab.1.). W północnej części Polski możliwa suma opadów powyżej normy.

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2022 r.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2022 r.

Grudzień 2022
Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.2. tab.2.). Suma opadów atmosferycznych na południowo wschodnim obszarze kraju oraz na północy będzie się kształtować w zakresie normy wieloletniej, w pozostałej części – powyżej normy.

Rys.2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys.2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2022 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla grudnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na grudzień 2022 r.

Styczeń 2023
Średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020  (rys.3, tab.3.). Na północy średnia temperatura w normie. Suma opadów atmosferycznych w całej Polsce najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2023 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2023 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2023 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla stycznia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na styczeń 2023 r.

Luty 2023
Średnia miesięczna temperatura powietrza w południowo-wschodniej części Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.4. tab.4.), na pozostałym obszarze – w normie. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Na północy kraju możliwe sumy opadów powyżej normy.

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2023 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2023 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2023 r.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lutego z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na luty 2023 r.

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na listopad-luty?
Prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej  10°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej   10°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).
 
Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB