Przejdź do treści

07.04.2022

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na maj 2022 r. – sierpień 2022 r.

Maj 2022

W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.1. tab.1.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwa suma w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla maja jest zbliżona do poprzedniej normy z lat 1981-2010.

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
 
Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2022 r.

 

Czerwiec 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w granicach normy wieloletniej z lat 1991-2020* lub nieznacznie poniżej (rys.2. tab.2). Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na północnym zachodzie możliwa suma opadów powyżej normy.

* Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla czerwca jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.4°C, a górna granica o 0.5°C.

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla czerwca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na czerwiec 2022 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla czerwca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na czerwiec 2022 r.

 

Lipiec 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.3. tab.3.). Na północno wschodnich krańcach możliwa średnia temperatura w normie. Suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

*Wartości normy średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla lipca są wyższe od wartości z poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy jest średnio wyższa o 1,0°C, a górna granica o 0,4°C.

Rys.3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys.3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lipca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na lipiec 2022 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lipca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na lipiec 2022 r.

 

Sierpień 2022

Średnia miesięczna temperatura powietrza w północnej części kraju powinna kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2010* (rys.4. tab.4.). Na południu możliwa średnia temperatura w normie. Suma opadów atmosferycznych na południu Polski najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na północy prawdopodobna suma powyżej normy.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla sierpnia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,6°C, a górna granica o 0,5°C.

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2022 r.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2022 r.


UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na maj-sierpień?
Prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 5°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej  5°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i burze, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych
Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB