Przejdź do treści

10.02.2022

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na marzec – czerwiec 2022 r.

Marzec 2022
Na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.1. tab.1). Na północnym wschodzie prawdopodobna średnia miesięczna powyżej normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy.

* Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla marca jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.6°C, a górna granica o 0.4°C

 Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na marzec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na marzec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
 
Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla marca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na marzec 2022 r.

  Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla marca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na marzec 2022 r.

Kwiecień 2022
Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.2. tab.2). Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Na południowym wschodzie możliwa suma opadów poniżej normy wieloletniej.

* Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla kwietnia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.7°C, a górna granica o 0.1°C.

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla kwietnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na kwiecień 2022 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla kwietnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na kwiecień 2022 r.

Maj 2022
W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.3. tab.3.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej. Na północnym zachodzie możliwa suma w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla maja jest zbliżona do poprzedniej normy z lat 1981-2010.

Rys.3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys.3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na maj 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2022 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla maja z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na maj 2022 r.

Czerwiec 2022
Średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.3. tab.3.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych we wschodniej części kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej, a w zachodniej części w normie.

* Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla czerwca jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0.4°C, a górna granica o 0.5°C.

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na czerwiec 2022 r. dla wybranych miast w Polsce
Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla czerwca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na czerwiec 2022 r.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla czerwca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na czerwiec 2022 r.

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na marzec-czerwiec?
Prognoza średniej temperatury powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 20°C, a prognoza „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 0°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 20°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej  0°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB