Przejdź do treści

21.06.2021

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na sierpień – październik 2021 roku

Sierpień 2021

Średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze Polski powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*, a miesięczna suma opadów atmosferycznych – poniżej normy. Na północnym wschodzie i w centrum możliwa średnia temperatura i suma opadów w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla sierpnia jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,6°C, a górna granica o 0,5°C.

 

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2021 r.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2021 r.

Wrzesień 2021

Na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. W południowej i południowo-zachodniej Polsce możliwa średnia temperatura powyżej normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w prawie całym kraju powinna kształtować się w normie. Na północno-wschodnich krańcach możliwa suma opadów powyżej normy.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla września jest cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Dolna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,4°C, a górna granica o 0,6°C.

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na wrzesień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Rys. 2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na wrzesień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2021 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2021 r.

Październik 2021

Średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadów atmosferycznych w prawie całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020*. W zachodniej części kraju możliwa średnia temperatura w normie lub nieznacznie powyżej. Na południowo-wschodnich krańcach prawdopodobna suma opadów w normie.

*Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla października jest nieznacznie cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Górna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,5°C. Dolna granica normy jest zbliżona.

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na październik 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na październik 2021 r. dla wybranych miast w Polsce.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lipca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2021 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla lipca z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2021 r.


UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”, prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
* powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
* poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
* w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Jak interpretować (nie interpretować) pojęcia „powyżej normy” i „poniżej normy” w prognozach na sierpień-październik?
Prognoza sierpnia, września i października ze średnią temperaturą powietrza „powyżej normy” nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza ze średnią „poniżej normy” np. dni z temperaturą minimalną poniżej 5°C. Jednocześnie prognoza średniej temperatury „poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, a prognoza „powyżej normy” dni z temperaturą minimalną poniżej 5°C. Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sierpniowej, wrześniowej i październikowej sumy opadów „powyżej normy” nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i silne burze, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych
Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB