Przejdź do treści

24.01.2022

IMGW-PIB: IMGW-PIB: Podsumowanie klimatyczne roku 2021

20 marca IMGW-PIB przedstawi raport na temat warunków klimatycznych w Polsce w 2021 roku.

To już drugi raport, po opracowaniu za 2020 r., który powstaje na bazie danych pomiarowych i obserwacyjnych zbieranych, przetwarzanych i analizowanych przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną i zespoły eksperckie IMGW-PIB. Za jego przygotowanie odpowiada Centrum Badań i Rozwoju. „Po raporcie z 2020 r., który cieszył się szerokim zainteresowaniem społeczeństwa, nasi eksperci i analitycy przeanalizowali to, co działo się w klimacie w Polsce w roku 2021. Współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym z jakim przyszło się nam kiedykolwiek zmierzyć. Przedstawione dane i wnioski pozwalają na właściwe planowanie działań w wielu aspektach życia gospodarczego i społecznego”. – komentuje dyrektor Centrum Badań i Rozwoju i Z-ca Dyrektora IMGW-PIB prof. Mirosław Miętus.

Raport dostępny będzie na stronie IMGW-PIB i we wszystkich serwisach informacyjnych Instytutu już 20 marca 2022 r.