Przejdź do treści

30.03.2022

IMGW-PIB kontynuuje współpracę z Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF)

IMGW-PIB przedłużył licencję na dostęp do operacyjnych danych prognostycznych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Dzięki porozumieniu Instytut na bieżąco otrzymuje z Centrum wyniki globalnych numerycznych prognoz pogody – średnioterminowych i sezonowych.

To kolejna, po podpisanej w 2020 roku, umowa dostępu do danych ECMWF. IMGW-PIB wykorzystuje je przy realizacji bieżącej, hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju, w tym do średnio- i długoterminowego prognozowania wystąpienia i ostrzegania przed szczególnie niebezpiecznymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi.

"W IMGW-PIB realizujemy obecnie program rozwoju średnio- i długoterminowych prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ. Kluczowe dla ich wdrożenia są 15-dniowe i 46-dniowe prognozy meteorologiczne z modelu ECMWF. Dlatego cieszymy się, że współpraca z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych układa się tak dobrze”.  – komentuje dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.

Odnowiona umowa z ECMWF to również bardzo dobra wiadomość dla synoptyków meteorologów z IMGW-PIB, którzy wysoko cenią jakość prognoz modelu IFS, jak również jego bogaty katalog różnorakich wyliczeń. IFS to dobry kompromis pomiędzy jakością, rozdzielczością przestrzenną, prognozowanym obszarem i czasowym zasięgiem prognoz. Szczególnie cenne w ECMWF są produkty oparte wiązkach wielu prognoz deterministycznych, wykorzystujące obiektywne metody oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk.

Dane i prognozy ECMWF są powszechnie używane przez większość krajów Unii Europejskiej, jako warunki początkowe i brzegowe niezbędne dla własnych regionalnych krótkoterminowych numerycznych prognoz pogody”. – tłumaczy prof. Mariusz Figurski, Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w IMGW-PIB. – „W Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych dane prognostyczne dostarczane przez ECMWF wykorzystywane są m.in. do wykonania prognozy tygodniowej z horyzontem czasowym do 46 dni, a także eksperymentalnej prognozy długoterminowej temperatury i opadu z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Obecnie w ramach prac rozwojowych planowane jest włączenie danych ECMWF jako jedno ze źródeł danych zasilających multimodel”.

ECMWF systematycznie rozwija aktywność, rozszerzając zakres prognoz na globalne prognozy stanu środowiska (Earth System Prediction), wliczając w to prognozy stanu mórz i oceanów, pokrywy lodowej oraz prognozy stężeń gazowych i aerozolowych składników atmosfery. W ramach tych prac ECMWF realizuje Projekt Copernicus Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy również IMGW-PIB.

Strategia Centrum do roku 2025 przewiduje dalszy wzrost dokładności prognoz oraz prace nad przedłużeniem zakresu użyteczności prognoz niebezpiecznych zjawisk pogody na okres do około 2 tygodni, a prognozy wielkoskalowych systemów atmosferycznych do około 4 tygodni, co zbiega się z celami strategicznymi jakie postawił przed sobą IMGW-PIB również do 2025 roku.

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF)

ECMWF powstał w 1975 r. jako ośrodek, którego zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań naukowych nad metodami numerycznych prognoz pogody oraz prowadzenie operacyjnych prognoz średnioterminowych wykorzystujących wyniki tych badań. W rezultacie Centrum stało się przodującym światowym ośrodkiem naukowym rozwijającym numeryczne modele prognostyczne w skali globalnej (w tym metodykę probabilistycznych prognoz wiązkowych), metody asymilacji danych (w tym asymilacji danych satelitarnych), metody interpretacji wyników modeli numerycznych, metody optymalnego wykorzystania wielkich mocy obliczeniowych oraz przetwarzania ogromnych baz danych (ang. big data science). Ścisłe połączenie zaawansowanych badań naukowych z ich operacyjnym wykorzystywaniem dało Centrum pozycję niekwestionowanego od lat światowego lidera w dziedzinie dokładności prognoz globalnych.