Przejdź do treści

19.02.2021

IMGW-PIB: Mapa zlodzenia Bałtyku

Mapa Lodowa Bałtyku przedstawia aktualną sytuację lodową na Bałtyku. Stanowi graficzne uzupełnienie informacji zamieszczonych w Biuletynie Lodowym. Wydawana jest dwa razy w tygodniu podczas zim normalnych i łagodnych lub codziennie podczas zim surowych.

Za pomocą międzynarodowych oznaczeń i symboli, zgodnych z terminologią i symboliką lodową Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO, przedstawiony jest rodzaj lodu, jego rozmieszczenie i koncentracja oraz procesy deformacji lodu (wały, szczeliny, nawarstwienia i stłoczenia lodu).
Mapa zawiera również dodatkowe informacje dotyczące grubości lodu oraz rozmieszczenia i pracy lodołamaczy. Przekazywana jest wraz z innymi produktami, jak biuletyny lodowe i raporty lodowe, do użytkowników krajowych i na wymianę międzynarodową.

Link do ostatniej wydanej mapy zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej:
https://baltyk.imgw.pl/ftp/zlodzenie/wybrzeze.pdf