Przejdź do treści

16.03.2021

IMGW-PIB na VI Europejskim Kongresie IAHR

W dniach 15-18 lutego br. w Warszawie zorganizowano VI Europejski Kongres IAHR – Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych.

W kongresie, zorganizowanym w systemie online przez Polską Akademię Nauk, Instytut Geofizyki PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wzięło udział 490 uczestników z 52 krajów, w tym 107 z Polski, 57 z Włoch, 30 z Wielkiej Brytanii i 27 z Hiszpanii.

W 56 sesjach kongresowych przedstawiono łącznie 425 prac – ponad 300 prezentacji wygłoszonych przez autorów osobiście w systemie online lub w postaci nagranych filmów i ok. 120 posterów.

Pakiet informacji: https://iahr2020.pl/wp-content/uploads/2021/03/IAHR_2020_book_of_abstracts_final.pdf