Przejdź do treści

09.06.2022

IMGW-PIB: Nowa Śnieżka – postęp prac

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy zostało zrealizowanych wiele zadań dotyczących bieżącego utrzymania i zabezpieczenia Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa na Śnieżce – https://nowasniezka.imgw.pl/ / https://www.instagram.com/nowasniezka/

Zgodnie z planem w tym roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu i przebudowy obiektu.

Obiekt pełni istotną funkcję wynikającą ze statutowej działalności IMGW-PIB, jaką jest państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna. Instytut zakłada, że w przyszłości będzie możliwe udostępnienie obiektu dla zwiedzających. Problematyczna pozostaje infrastruktura wodna, kanalizacyjna i drogowa w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Zagadnienie obsługi ruchu turystycznego na górze Śnieżka pozostaje w gestii Karkonoskiego Parku Narodowego.