Przejdź do treści

01.05.2021

IMGW-PIB: Nowatorska numeryczna prognoza pogody wysokiej rozdzielczości dla Tatr i Podhala

Numeryczne modelowanie pogody dla obszarów górskich jest dużym wyzwaniem z uwagi na szereg czynników, m.in. skomplikowaną topografię terenu, specyficzne wiatry (np. halny) czy duże gradienty temperatury. W opracowanym przez ekspertów z IMGW-PIB rozwiązaniu, cześć z tych elementów zostało zredukowanych poprzez zwiększenie rozdzielczości horyzontalnej i wertykalnej, zastosowanie specyficznej parametryzacji oraz wykorzystanie wysokorozdzielczych danych geograficznych.

Eksperymentalna prognoza bazuje na wysokorozdzielczej implementacji modelu WRF v4.2.2 (Weather Research and Forecasting), który jest rozwijany przez National Center for Atmospheric Research. Implementacja została opracowane przez zespół naukowców z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB kierowany przez prof. Mariusza Figurskiego, przy współudziale Centrum Informatycznego TASK, w ramach projektu obliczeniowego na superkomputerze Tryton    

Sercem rozwiązania jest model WRF 4.2.2, który został sparametryzowany i przygotowany dla siatki obliczeniowej o rozdzielczości 500 m. Wykorzystuje on dynamiczny downscaling z adaptacyjnym krokiem czasowym.

Do grupy przygotowanych przez nowych danych geograficznych dla modelu WRF, wchodzą m.in. numeryczny model terenu o rozdzielczości 30 m, będący kompilacją danych satelitarnych SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) i ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) oraz europejski model pokrycia terenu z projektu CORINE Land Cover CLC20182018. Model w trybie operacyjnym prognozuje pogodę z 36-godzinnym wyprzedzeniem i jest aktualizowany w interwałach sześciogodzinnych. 

Należy pamiętać, że prognozy pogody otrzymywane z numerycznych modeli pogody, szczególnie dla obszarów wysokogórskich, mogą być obarczone błędami wynikającymi z deterministycznego podejścia do opisu obiektywnej rzeczywistości, która nas otacza.

Prognoza dla Tatr na 24h:
Temperatura: https://youtu.be/xGY8hCAV2vQ
Deszcz: https://youtu.be/cdTPWR9B59o
Wiatr: https://youtu.be/MTFjaZVLNvw