Przejdź do treści

19.05.2023

IMGW-PIB: osłona społeczeństwa jest naszym priorytetem

17 maja w siedzibie IMGW-PIB w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania omawiane były kwestie związane z zagrożeniem powodziowym i ochroną przeciwpowodziową w województwie małopolskim. Obradom przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

IMGW-PIB reprezentowali Piotr Ramza, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju oraz Małgorzata Gori, z-ca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie oraz członek Zespołu Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego, która omówiła sposób funkcjonowania osłony meteorologicznej i hydrologicznej województwa małopolskiego, m.in. prezentując wykorzystywany przez synoptyków Instytutu „Monitor IMGW-PIB”.

Narzędzie umożliwia prezentację i wizualizację danych oraz produktów przygotowywanych przez IMGW-PIB. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami hydro i meteo, użytkownicy „Monitora” mają dostęp do najnowszych danych operacyjnych dotyczących m.in. stanów wody, przepływów, opadów, temperatur powietrza oraz danych z systemów teledetekcji atmosfery. Pozwala to śledzić na bieżąco sytuację hydrologiczno-meteorologiczną oraz zjawiska ekstremalne występujące na terenie Polski.

Rdzeniem aplikacji jest System Hydrologii, do którego dostarczane są dane z automatycznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, aktualizowane co 10 minut. Baza jest uzupełniania informacjami z sieci tradycyjnej, gdzie obserwacje wykonują obserwatorzy. Ponadto do systemu codziennie wprowadzane są dane na temat aktualnego stanu zbiorników retencyjnych przekazywane przez same zbiorniki oraz ich administratorów.

Aplikacja pozwala na dostęp do danych operacyjnych w formie tabel, wykresów, raportów oraz z poziomu map. Użytkownik możne wybrać interesujące go stacje meteorologiczne czy hydrologiczne i obserwować zmieniającą się sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, jak również sprawdzić prognozowaną zmianę stanu wody. Do analiz obszarowych służy mapa dynamiczna, na której za pomocą graficznych symboli przedstawione są lokalizacje i status stacji obserwacyjno-pomiarowych, obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, dane radarowe, wyładowania atmosferyczne, prognozy zasięgu zwierciadła wody i suma opadu zmierzonego na stacjach.

Monitor jest ciągle rozwijany, dodawane są nowe produkty i funkcjonalności udoskonalające monitorowanie bieżącej i przyszłej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w Polsce”. – wyjaśnia Małgorzata Gori. – „Obecne narzędzia IMGW-PIB umożliwiają prezentację ostrzeżeń hydrologicznych na tle map z podziałem na jednostki terytorialne oraz dopasowanie i dystrybuowanie ostrzeżeń do odbiorców, z uwzględnieniem podziałów administracyjnych. Zachęcamy do korzystania z naszych aplikacji, które mogą być bardzo przydatnym narzędziem zarówno dla specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, jak i dla każdego obywatela”.

Piotr Ramza, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, przedstawił obecną i prognozowaną sytuację meteorologiczną oraz udzielił wywiadu dla obecnych na spotkaniu mediów.

Po posiedzeniu WZZK wojewoda małopolski wizytował Biuro Prognoz Meteorologicznych, Biuro Prognoz Hydrologicznych, Zakład Teledetekcji Satelitarnej oraz krakowskie biuro CHMSPO. Jak zaznaczył w rozmowach, był pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu oraz doświadczenia pracowników Instytutu i wyraził chęć kolejnych wizyt w IMGW-PIB.

W posiedzeniu WZZK udział wzięli: dyrektor Meteorologicznej Osłony Kraju Piotr Ramza, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie IMGW – Państwowego Instytutu Badawczego oraz członek Zespołu Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego Małgorzata Gori, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Paweł Żaba, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko, dowódca 11MBOT płk Marcin Siudziński, małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Barbara Żuk, I zastępca małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Jacek Gołda, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie Łukasz Najder oraz małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny.

Więcej o współpracy IMGW-PIB z samorządami przeczytacie w artykule https://obserwator.imgw.pl/imgw-pib-myslimy-globalnie-dzialamy-lokalnie-wspolpraca-z-samorzadami-to-priorytet/. Natomiast zainteresowanych szczegółami Monitora zapraszamy do lektury https://obserwator.imgw.pl/monitor-aplikacja-wspierajaca-instytucje-zarzadzania-kryzysowego/.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.