Przejdź do treści

29.11.2022

IMGW-PIB rozpoczyna budowę nowego radaru meteorologicznego

Góra Św. Anny – w tej lokalizacji powstanie kolejny radar sieci POLRAD. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał właśnie pozwolenie Wojewody Opolskiego na realizację inwestycji wraz z niezbędną infrastrukturą.

Radar na Górze Św. Anny jest istotnym elementem Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanym przez Międzynarodowy Bank Odbudowy, i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spójności UE oraz budżetu państwa. Realizacja tego programu znacząco poprawi bezpieczeństwo ludności, mienia i infrastruktury. Planowane inwestycje, w tym na Górze Św. Anny, stanowią kolejny milowy krok dla polskiej meteorologii radarowej. Zwiększą się możliwości pomiarowe, poprawi się jakość danych. Możliwe będzie mierzenie dodatkowych parametrów i generowanie większej liczby produktów. Znacznie zwiększy się również pokrycie obszaru Polski przez dane radarowe.

Zakończenie prac budowlanych, instalacja, uruchomienie i włączenie radaru na Górze Św. Anny do pracy operacyjnej przewidziane jest na lipiec/sierpień 2023 roku.

Szerzej o programie modernizacji sieci POLRAD pisaliśmy w naszym magazynie Obserwator https://obserwator.imgw.pl/modernizacja-sieci-polrad/.