Przejdź do treści

19.07.2021

IMGW-PIB: Spotkanie WZZK i prognoza hydrologiczna dla Małopolski

W związku z prognozowanymi i obserwowanymi nawalnymi opadami burzowymi w Małopolsce IMGW-PIB uczestniczył w nadzwyczajnych spotkaniach WZZK zwołanego przez Wojewodę Małopolskiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę 18 lipca o godz. 11.00, następne spotkanie z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego odbyło się w m. Głogoczów o godz. 19.30. W wyniku nawalnych opadów zalanych zostało wiele gospodarstw, domów, ucierpiała też bardzo infrastruktura gminy Myślenice. We wszystkich tych spotkaniach uczestniczył przedstawiciel IMGW-PIB i przekazywał informacje na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. Na podstawie tych informacji służby Wojewody mogły sprawniej podejmować swoje niezbędne działania.

Sytuacja hydrologiczna na południu kraju jest wciąż trudna. W nocy prognozowane są burze na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, częściowo lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Na tym obszarze obowiązuje 3° ostrzeżenia o burzach z gradem, zawierający informację o możliwych kumulacjach opadów nawet do 80-100 mm. Będzie to przekładało się na stany wody w rzekach, które w rejonach występowania intensywnych opadów deszczu mogą gwałtownie wzrastać, powodując przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych, a nawet podtopienia i powodzie błyskawiczne. Mogą również występować zalania obszarów, z których odpływ wody jest utrudniony. W związku z tym na obszarze zlewni górnej Wisły obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1°, a województwie małopolskim ostrzeżenie najwyższego, 3°.

W poniedziałek sytuacja będzie się powoli stabilizować, chociaż wciąż na południowym wschodzie możliwe są opady burzowe. W jutrzejszych burzach prognozowane są niższe sumy opadów niż dziś: w woj. małopolskim w ciągu dnia może spaść do 20 mm, w lubelskim do 25 mm, największy opad może wystąpić w woj. podkarpackim: 40 mm. Takie sumy opadów nadal będą powodować zagrożenie wzrostami stanów wody, przekroczenia stanów umownych czy nawet podtopienia – największe w woj. podkarpackim, ale również woj. małopolskie nadal jest zagrożone, zwłaszcza miejsca gdzie w ostatnich dniach mieliśmy duże sumy opadów powodujące wzrosty stanów wody czy podtopienia – kolejne opady w tych samych rejonach mogą ponownie stanowić zagrożenie.