Przejdź do treści

20.01.2021

IMGW-PIB - Teledetekcja satelitarna: Polska – śnieg widoczny z kosmosu (2 tydzień 2021 r.)

Intensywne opady w 1, 2 i 3 tygodniu 2021 roku spowodowały, że cały obszar naszego kraju znalazł się pod śniegiem. Po raz pierwszy tej zimy pokrywa śnieżna była wyraźnie widoczna na obrazach satelitarnych.

Zdjęcia wykonane przez satelitę METEOSAT oraz satelitę okołobiegunowego S-NPP są jednoznaczne. W Polsce mieliśmy prawdziwie zimowy tydzień. Na obu obrazach pokrywa śnieżna jest bardzo dobrze widoczna. Potwierdzają to również zdjęcia z satelity Sentinel-2, który przelatywał nad Polską 17 stycznia, wykonując zobrazowanie w pasie o szerokości 290 km. Wysoka rozdzielczość danych Sentinel-2 pozwala na obserwacje zjawisk zachodzących w niewielkiej skali. Na prezentowanych poniżej obrazach przedstawiono m.in. przykłady takich zjawisk widocznych na zobrazowaniu z 17 stycznia 2021 roku. 

• Obraz z satelity Sentinel-2 pozyskany 17 stycznia 2021 roku. W celu lepszego odróżnienia śniegu od chmur przygotowano kompozycję barwną śnieg/chmury (snow/cloud). W tej kompozycji kanał widzialnego światła niebieskiego (B02) jest przypisany do koloru czerwonego, natomiast kanałom z pasm podczerwonych (B11 i B12) przypisano pozostałe kolory (zielony i niebieski). Na obrazach w kompozycji barwnej S/C [R = B02; G = B11; B = B12] śnieg jest czerwony natomiast chmury wodne są białe, a chmury z fazą lodową na wierzchołkach są niebieskawe. Lewy panel – kompozycja barwna S/C dla całego zobrazowania, prawy górny panel – dla Zatoki Gdańskiej, prawy dolny panel – dla porównania ten sam obszar w kompozycji barw prawdziwych.
• Zamarzanie Zalewu Wiślanego. Po lewej widoczne ujście Wisły, w prawym górnym rogu Obwód Kaliningradzki wraz z portem w Bałtijsku i utrzymywanym torem wodnym do Kaliningradu. 
• Gdańsk. Z lewej strony w kompozycji barwnej S/C, z prawej w barwach prawdziwych. Na obrazie w kompozycji S/C wyraźnie widoczne są smugi kondensacyjne pary wodnej, pochodzące z zakładów przemysłowych (bliżej centrum miasta elektrociepłownia, natomiast we wschodniej części Rafineria Gdańska). Na obrazie w barwach prawdziwych obie te smugi są zupełnie niewidoczne.
• Możecie też zobaczyć smugi kondensacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; zdjęcie w prawym górnym rogu to elektrociepłownia w Toruniu, w prawym dolnym rogu zakłady chemiczne we Włocławku.
• Oddziaływanie emisji z kominów przemysłowych na zachmurzenie. Obraz przedstawia sytuację, w której w niskiej warstwie chmur, w bardzo zimnej masie powietrza, widać efekty przeciwny do smug kondensacyjnych – w pewnej odległości za kominami elektrociepłowni (Bełchatów, Łódź) oraz zakładów przemysłowych (Huta Częstochowa) pojawia się niezachmurzony pas. Przyczynę jego powstania można upatrywać w procesie Bergerona-Findeisena, który ma miejsce, gdy równowaga między parą a lodem występuje w niższym ciśnieniu niż równowaga para – ciecz. W takiej sytuacji krople wody z chmury Sc parują zasilając proces resublimacji dodatkową parą, co sprawia, że proces powstającego w ten sposób śniegu jest bardzo wydajny i może być przyczyną „pożarcia” chmur w zasięgu smugi.

Opracowanie: B. Łapeta, B. Wieczorek, Zakład Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB