Przejdź do treści

13.05.2021

IMGW-PIB uruchamia model numeryczny Hybrid 1.0

Model Hybrid 1.0 IMGW-PIB to połączenie trzech systemów prognostycznych: modeli nowcastingowych SCENE i INCA-PL2 oraz dwóch modeli mezoskalowych AROME i ALARO. Ich konsolidacja gwarantuje odświeżanie prognozy na najbliższe minuty i godziny oraz możliwość obejrzenia na jednym wykresie równocześnie prognozy na trzy najbliższe dni, bez konieczności przełączania pomiędzy modelami o różnych długościach prognoz. Dzięki temu prezentowane prognozy będą charakteryzowały się najwyższą, dostępną w Instytucie, sprawdzalnością.

Nazwa nie jest przypadkowa, bo to kaskada kilku modeli – od nowcastingowego do globalnego – MERGE + AROME + ALARO + ARPEGE. Takie podejście zapewnia najwyższą dostępną sprawdzalność i rozdzielczość wyników oraz ciągłość przy zmianie danych w jednym z modeli. Ale po kolei.

Dużo danych w jednym miejscu

MERGE to połączenie modelu nowcastingowego SCENE z prognozami mezoskalowymi AROME przetworzonymi do rozdzielczości 1 km i czasie odtworzenia danych równym 10 minut. Tu trzeba zaznaczyć, że modele nowcastingowe SCENE/INCA-PL2 analizują dane radarowe, satelitarne i telemetryczne właśnie co 10 minut, co pozwala na prognozowanie warunków pogodowych na najbliższe godziny z dużą dokładnością. Kaskada modeli ARPEGE, ALARO i AROME stanowi uzupełnienie nowcastingowych prognoz systemu MERGE. ARPEGE jest modelem globalnym, rozwijanym i liczonym w Meteo France na siatce o rozdzielczości 5 km nad Europą, a jego wyniki zasilają warunkami początkowymi i brzegowymi model ALARO o rozdzielczości 4 km. Z kolei wyniki modelu ALARO wykorzystuje się w modelu AROME o rozdzielczości 2 km. A jak otrzymuje się konkretne wartości poszczególnych parametrów: temperatury, ciśnienia czy opadów? Dane meteorologiczne uzyskuje się z połączenia modeli INCA-PL2 i AROME, a dane startowe dają analizy INCA-PL2. Uwzględniane są dane telemetryczne ze stacji meteorologicznych wszystkich rodzajów. Opad jest wynikiem kombinacji danych ze SCENE i AROME, a dane startowe pochodzą z RainGRS, który uwzględnia dane deszczomierzowe, radarowe i satelitarne.

Prognozy dla Polski można śledzić na stronie serwisu IMGW-PIB (meteo.imgw.pl) oraz w aplikacji mobilnej (Android, iOS).

hybrid model tabela