Przejdź do treści

02.12.2020

IMGW-PIB uruchomił nowoczesną stację do odbioru i przetwarzania danych Sentinel-1

23 listopada 2020 roku zakończono odbiór techniczny nowej stacji do odbioru danych z satelity Sentinel-1 w ramach projektu IMGW-PIB Sat4Envi. Obecnie trwa etap testów długofalowych.

Stacja, zlokalizowana na terenie IMGW-PIB w Krakowie, pozwala na odbiór danych z satelitów okołobiegunowych: Sentinel-1, NOAA-18, 19, 20, S-NPP, Metop-A, B, C, Terra, Aqua, FengYun, a w przyszłości z satelitów Metop-SG. Odbiór transmisji Sentinel-1 jest  możliwy dzięki przystąpieniu Polski do Naziemnego Segmentu Współpracującego ESA oraz pełnieniu przez IMGW-PIB roli krajowego operatora danych Copernicus, europejskiego program monitorowania Ziemi, który obejmuje obserwacje obszarów morskich i lądowych, atmosfery, zmian klimatu, usług dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Producentem nowej stacji jest Kongsberg Defence&Aerospace AS. Stacja składa się z, zamontowanej na 10-metrowym maszcie, sterowanej anteny o średnicy 3,8 metra, odbiornika satelitarnego oraz dedykowanych serwerów z oprogramowaniem.

Uruchomienie stacji skróci czas, w jakim dane zostaną udostępniane użytkownikom. Na pokładzie satelity Sentinel-1 znajduje się tylko jeden instrument – radar o syntetycznej aperturze SAR (Synthetic Aperture Radar). Służy on do uzyskiwania obrazów nieruchomych obiektów o wysokiej rozróżnialności. Radar jest wykorzystywany do tworzenia obrazów powierzchni terenu, Ziemi oraz innych planet z zastosowaniem technik teledetekcji i dostarcza dane niezależnie od zachmurzenia. „Dostęp do tych informacji w czasie bliskim rzeczywistemu ma duże znaczenie dla osłony hydrologicznej i monitorowania terenów zalanych oraz osłony morskiej, w tym badania zlodzenia, pola wiatru, detekcji substancji ropopochodnych”. – dodała Bożena Łapeta, Kierownik Zakładu Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB.

Na zdjęciach przedstawiamy przykładowe obrazy wygenerowane z danych SAR odebranych przez nową stację w środę, 25 listopada 2020 r. o godzinie 4:45 UTC. Obejmują one rejon na wschód od Krakowa do wideł rzek Wisły i Sanu na północy. Fotografia 1 przedstawia kompozycję RGB: VV-VH-VV/VH dla całego obszaru nałożoną na podkład mapowy, a fotografia 2 fragment tego obszaru, obejmujący widły Wisły i Sanu, w pełnej rozdzielczości przestrzennej.