Przejdź do treści

30.06.2021

IMGW-PIB: Uwaga - sinice w Morzu Bałtyckim

Z danych monitoringowych zgromadzonych w trakcie rejsu monitoringowego w czerwcu 2021 roku wynika, iż w dniu 12.06.2021 temperatura wody morskiej w strefie powierzchniowej w rejonie Zatoki Gdańskiej wynosiła 17,5°C. Pomiary temperatury wykonane w dniu 23.06.21 w trakcie kolejnego rejsu wskazują, iż temperatura wynosiła już 20,0°C, a utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i nasłonecznienie oraz brak znacznego falowania wpłynęły na pojawienie się i akumulację sinic.

„Zakwity sinic nie są zjawiskiem nietypowym, a wynikają w głównej mierze z ich zdolności do przyswajania azotu atmosferycznego co predestynuje je do wzrostu w wodach, gdzie występują limity tego pierwiastka przy jednoczesnym dopływie znacznych ilości fosforu z rzek. Zakwity sinic występują więc w sytuacji długofalowego utrzymywania się warunków atmosferycznych i hydrodynamicznych sprzyjających ich akumulacji. Do czynników tych należy zaliczyć długotrwałe nasłonecznienie prowadzące do wzrostu temperatury wody morskiej oraz stagnacja wód spowodowana brakiem wiatru co utrudnia cyrkulację wód szczególnie w osłoniętych zbiornikach płytkowodnych,” komentuje prof. Tamara Zalewska, Kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW-PIB.

Sinice wytwarzają kilka rodzajów toksyn, m.in: hepatotoksyny, neurotoksyny, dermatotoksyny. Są groźne dla człowieka, gdyż można się zatruć np. dotykając lub wdychając je. Dlatego też część plaż nad Bałtykiem jest zamkniętych. Zakwit rozpoczął się również na Zalewie Wiślanym oraz na niektórych jeziorach. Zjawisko to jest widoczne z kosmosu, a dzięki naszemu serwisowi: https://sat4envi.imgw.pl/ możesz zobaczyć jak wygląda ten proces. „Sinicowe mozaiki” szczególnie dobrze uwiecznia satelita Sentinel. 

Obrazy satelitarne Sentinel copyright: "Copernicus Sentinel Data [2021], przetworzone w ZTS, IMGW-PIB”