Przejdź do treści

16.07.2021

IMGW-PIB w raporcie FUNDACJI CZYSTE POWIETRZE: Najcieplejsza dekada od 70 lat!

XXI wiek zapisze się na kartach historii jako czas nieuchronnego przesilenia. Epoka poszukiwań nowych dróg. Etap przejściowy, w którym wypracowane przez stulecia rozwiązania, modele wzrostu i konsumpcji będą musiały ustąpić miejsca nowszym, lepszym i zdrowszym.

Klimat jest zasobem naturalnym, istotnie wpływającym na rozwój cywilizacyjny. Obserwowana od około 170 lat współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, bezsprzecznie przybiera rozmiary, jakich nie obserwowano wcześniej na Ziemi, odkąd zamieszkuje ją gatunek ludzki. Ta wyjątkowość wynika z tempa obserwowanych zmian, bowiem nigdy wcześniej nie następowały one tak szybko. Ponadto, wcześniej populacja nie była w takim stopniu narażona na skutki tych zmian. Powoduje to, że konieczne jest systematyczne monitorowanie systemu klimatycznego, podejmowanie działań spowalniających lub nawet eliminujących przyczyny współczesnej zmiany klimatu, jak również prognozowanie przyszłej ewolucji systemu klimatycznego i opracowywanie strategii dostosowania się, czyli podejmowanie działań adaptacyjnych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy od ponad 100 lat na bieżąco monitoruje klimat Polski, prowadząc obserwacje i pomiary wszystkich istotnych zmiennych klimatycznych. Na bieżąco informuje społeczeństwo, organy administracji publicznej o stanie systemu klimatycznego oraz o zagrożeniach wynikających ze zmienności i zmiany klimatu.

Celem publikacji jest prezentacja aktualnego stanu klimatu Polski ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej dekady (2011-2020). Zakres prezentowanych analiz obejmuje głównie temperaturę powietrza (zarówno w kontekście wartości średnich jak i występujących ekstremów).

Analiza klimatu Polski w raporcie: https://raport.togetair.eu/czlowiek/ludzie-swiat-klimat/warunki-termiczne-w-polsce-2011-2020-najcieplejsza-dekada-od-70-lat

Pełen raport: https://raport.togetair.eu/