Przejdź do treści

19.08.2022

IMGW-PIB: ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE: Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 19 sierpnia 2022 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny sierpień można jak na razie (do 17.08), uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą aż 4,3°C. W zachodniej Polsce anomalie lokalnie osiągają nawet 7,5°C (Zielona Góra), natomiast w większej części kraju wynoszą od 3°C do 7°C. Najniższe odchylenie (1,1°C) zanotowano w Rzeszowie.

W ramach prac testowych, zmierzających do uruchomienia w IMGW-PIB służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, podjęto próbę odniesienia prognozowanych na 19 sierpnia warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

Jeśli spojrzeć na przeciętnie (1991-2020) warunki termiczne w pod koniec drugiej dekady sierpnia, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 21,6°C (Łeba) do 26,6°C (Opole). Tymczasem prognozy na 19 sierpnia wskazują, że w zasadzie w całej Polsce wartości temperatury maksymalnej (TMAX) będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Będzie to miało związek z napływem ciepłego powietrza z południowego wschodu. Najwyższa wartość (≥35°C) wystąpi w Tarnowie. Jedynie na jednej stacji prognozowana TMAX jest niższa od wartości średniej wieloletniej (Świnoujście). Na 35% (17) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 3°C, a na aż 28 stacjach przekroczą 6°C.
Na większości stacji prognozowane wartości TMAX zbliżą się lub przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX. Wartości wyższe zostaną zanotowane na 32 stacjach.
Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza na 19.06.2022) z charakterystykami wieloletnimi TMAX pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia z przekroczeniem wartości oczekiwanych. Jedynie okolice Świnoujścia będą charakteryzowały się niewielkimi ujemnymi anomaliami. Na przeważającej części kraju spodziewamy się znacznych dodatnich anomalii, które w zachodniej i miejscami północnej Polsce przekroczą nawet +10°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że na terenie niemal całej Polski (poza krańcami północno-zachodnimi i Lubelszczyzną) możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.