Przejdź do treści

13.07.2023

IMGW-PIB zawarło porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych

Narodowy System Informacji Satelitarnej to krajowy interoperacyjny system odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą, którego operatorem jest POLSA. Najważniejszym celem NSIS jest udostępnianie serwisów monitoringowych, produktów satelitarnych, narzędzi analitycznych oraz usług i serwisów opartych na danych satelitarnych.

Na mocy podpisanego porozumienia w systemie NSIS znajdą się produkty i dane przetwarzane przez IMGW-PIB. Instytut, jako Narodowy Operator Programu Copernicus, udostępnia m.in. dane satelitarne od rozdzielczości 10 m za pośrednictwem platformy Sat4Envi. Upowszechnienie wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną i instytucje wykonujące zadania publiczne umożliwi wzrost efektywności działań państwa oraz konkurencyjności gospodarki.

IMGW-PIB zawarło porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych