Przejdź do treści

18.04.2023

IMGW z nowymi możliwościami badania atmosfery

Troposfera to najniższa warstwa atmosfery Ziemi, w której zachodzą bardzo ważne procesy fizyczne mające wpływ na pogodę. Monitorowanie jej stanu w czasie rzeczywistym ma nie tylko ogromne znaczenie badawcze i poznawcze, ale również operacyjne. Znajomość dynamiki troposfery poprawia bowiem jakość modeli prognostycznych, a pozyskiwane w sposób ciągły dane są bardzo cennym materiałem np. w meteorologicznych prognozach lotniczych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uruchomił właśnie pierwszy w Polsce radarowy anemometr profilujący, który będzie stałym elementem systemu monitoringu i prognozy zjawisk meteorologicznych, w tym. m.in. badania profilu wiatru do wysokości 5000 m nad poziomem gruntu.

Wind Profiler jest całkowicie automatycznym przyrządem teledetekcyjnym, pozwalającym na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w najniższej warstwie atmosfery ziemskiej. Obecnie w Unii Europejskiej i krajach NATO działają 34 tego typu urządzenia. Zamontowany w zeszłym roku na stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Raciborzu Wind Profiler LAP3000 jest pierwszym radarowym anemometrem w Polsce. Po udanych testach technicznych, w styczniu tego roku uruchomiono pomiary kontrolne w warunkach zimowych, których celem było pozyskanie informacji o skuteczności działania urządzenia.

Szczegóły w magazynie https://obserwator.imgw.pl/imgw-z-nowymi-mozliwosciami-badania-atmosfery/ oraz na stronie projektów https://www.imgw.pl/badania-nauka/projekty-naukowe-i-badawcze-imgw-pib