Przejdź do treści

12.02.2021

Informacja hydrologiczna o sytuacji na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej i na dolnej Odrze

Prognozowane silne mrozy w przeważającej części kraju będą sprzyjać dalszemu rozwojowi zjawisk lodowych, dlatego prognozuje się dalszy istotny ich wpływ na przebieg sytuacji hydrologicznej. Na rzekach pod ich oddziaływaniem notowane będą lokalne podpiętrzenia i wahania poziomu wody z nowymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych. W związku z tym wydane zostały ostrzeżenia 3 stopnia na wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych dla Wisły w rejonie Kępy Polskiej oraz ostrzeżenie 2 stop

Na Wiśle na odcinku od Kępy Polskiej do zbiornika we Włocławku w ciągu ostatnich godzin wystąpiły wahania poziomu wody związane z utrzymywaniem się i dalszym rozwojem zjawisk lodowych. W rejonie Kępy Polskiej napływ śryżu i rozwój pokrywy lodowej spowodował redukcję przepustowości koryta i w związku z tym obecnie występuje ponowny wzrost stanu wody. W rejonie Płocka przepustowość koryta w strefie występowania zatoru śryżowego stopniowo się zwiększała przy jednoczesnym zmniejszeniu się dopływu z rejonu Kępy Polskiej, w wyniku czego obecnie występuje powolne opadanie poziomu wody.

W ciągu nocy prognozowane jest dalsze intensywne tworzenie się śryżu na rzece. Przy tak dużej dynamice zjawisk lodowych trudno jest precyzyjnie przewidzieć dalszy rozwój sytuacji hydrologicznej na omawianym odcinku Wisły.

Na podstawie dostępnych danych IMGW-PIB podjęło się opracowania eksperymentalnej prognozy wykonanej za pomocą operacyjnego modelu IMGW HD, której celem jest przedstawienie scenariuszy rozwoju sytuacji hydrologicznej przy przyjętych założeniach hydraulicznych i z uwzględnieniem prognozy rozwoju warunków hydrologiczno-meteorologicznych.  Symulację wykonano dla trzech wariantów rozwoju sytuacji:

wariant G –przepustowość koryta w rejonie Kępy Polskiej będzie spadać

wariant H – przepustowość koryta Wisły w pobliżu Kępy Polskiej będzie spadać w tempie wolnym

wariant I – przepustowość koryta w rejonie Płocka pozostaje bez większych zmian

Z analizy symulacji wynika, że stan wody rzeki Wisły w okolicy wodowskazu Kępa Polska w ciągu najbliższej doby będzie w dalszym ciągu wzrastał wskutek znaczącej redukcji przepustowości koryta związanej z intensywnym tworzeniem się lodu rzecznego i może ponownie przekroczyć stan alarmowy.  W ciągu najbliższej doby mogą również wystąpić zmiany przepustowości koryta, skutkujące wahaniami stanów wody.

W Płocku przewiduje się dalsze powolne opadanie stanu wody, choć w związku z intensywnym tworzeniem się lodu rzecznego lub ewentualną zmianą warunków hydraulicznych w Kępie Polskiej, wystąpić mogą okresowe wahania stanu.

Zjawiska lodowe z nieznacznie mniejszą intensywnością tworzą się także na rzekach w dorzeczu Odry. Głównie na mniejszych dopływach górnej Odry, powyżej zbiorników retencyjnych.  Również obecne są Odrze.  Na dolnym jej odcinku w rejonie Bielinka, na skutek rozwoju zjawisk lodowych, następują wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia w ciągu najbliższych godzin stanu ostrzegawczego. Na dolnej  Odrze w najbliższej dobie przeważać będą wahania stanu wody w aktualnych strefach a w ujściowym odcinku Odry wahania i wzrosty stanu wody(z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych), podpiętrzone zjawiskami lodowymi na Zalewie Szczecińskim.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na prognozowany w dalszym ciągu rozwój zjawisk lodowych na Wiśle i pozostałych rzekach, sytuacja hydrologiczna może ulegać zmianom w czasie w sposób dynamiczny.

Prognoza hydrologiczna na kolejne dni

W zlewni Wisły i Odry w najbliższym tygodniu będą występować wahania i wzrosty stanów wody ze względu na utrzymujące się niskie temperatury i dalszy rozwój zjawisk lodowych. Sytuacja hydrologiczna będzie dynamiczna, mogą wystąpić zatory śryżowo-lodowe oraz pochód kry. Postępujący rozwój zjawisk lodowych będzie sprzyjał podpiętrzaniu wody w korycie i może prowadzić do lokalnych podtopień. Stany wody będą układać się głównie w strefie wody średniej i wysokiej, a lokalnie niskiej.

Na górnej Wiśle prognozowana jest tendencja spadkowa i stabilizacja stanu wody. Takie warunki mogą zostać jednak zakłócone przez występowanie zjawisk lodowych, które nadal będę się tworzyć na karpackich dopływach Wisły. Stany wody na Wiśle będą układać się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. Na środkowej Wiśle stan wody będzie się wahał w strefie wody średniej. Na dolnym odcinku Wisły sytuacja nadal będzie dynamiczna i bezpośrednio zależna od rozwoju zjawisk lodowych. Szczególnie niebezpieczne podpiętrzenia, spowodowane zjawiskami lodowy mogą występowały na Wiśle w okolicy Płocka. Wahania stanu wody nadal będą notowane na Bugu, w strefie wody średniej i wysokiej. Przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się w większości utrzymywać.

Sytuacja na Odrze będzie podobna do tej na Wiśle. Początkowo na górnej Odrze prognozowana jest tendencja spadkowa i stabilizacja stanów wody, jednak wraz z utrzymywaniem się niskiej temperatury – będzie następować rozwój zjawisk lodowych. Lokalnie w związku z rozwojem zjawisk lodowych mogą występować większe wahania stanów wody. Lokalnie, mogą wystąpić wahania i przekroczenia stanów umownych, w szczególności na górskich dopływach Odry. Na środkowej i dolnej  Odrze przeważać będą wahania stanu wody w aktualnych strefach a w ujściowym odcinku Odry wahania i wzrosty stanu wody (z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych), podpiętrzone zjawiskami lodowymi na Zalewie Szczecińskim.

 

Prognoza pogody na kolejne dni

W najbliższym tygodniu pogodę w Polsce kształtować będą wyże, przez co można spodziewać się licznych przejaśnień i rozpogodzeń. Mniejsze zachmurzenie sprzyjać będzie jednak spadkom temperatury, które przez cały ten czas będą okresami duże.

 W nocy z  czwartku na piątek temperatura minimalna obniży się lokalnie na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich do -20°C. Mroźno będzie również na pozostałym obszarze kraju od
-18°C do -14°C, jedynie na zachodzie nieco cieplej, do -10°C, a nad morzem nawet do -4°C. W piątek temperatura maksymalna osiągać będzie od -13°C w obszarach podgórskich do -2°C nad morzem. Na Pomorzu występować będą intensywne opady śniegu, które na wschodzie tego obszaru utrzymają się przez najbliższe dwie doby. Przyrost pokrywy śnieżnej dziś w nocy i jutro w ciągu dnia sięgać będzie miejscami 20-25 mm. Opady śniegu w połączeniu z okresami porywistym wiatrem sprzyjać będą lokalnie powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych. Słabe opady śniegu występować będą miejscami w całym kraju.

W weekend przejściowo się ociepli. Temperatura minimalna w nocy z piątek na sobotę wynosić będzie od -17°C na południowym wschodzie do -3°C nad morzem. Lokalnie w dolinach karpackich przewidywany jest jednak spadek temperatury do -21°C. W sobotę będzie już znacznie cieplej, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -6°C na południowym wschodzie do 2°C nad morzem. Zarówno w nocy jak i w dzień wciąż na Pomorzu Wschodnim prognozowane są intensywne opady śniegu. W ciągu doby spaść może kolejne 15-20 cm śniegu. Na pozostałym obszarze opady śniegu, występujące miejscami, będą słabe.

Ocieplenie utrzyma się również w niedzielę. Temperatura minimalna nie spadnie już poniżej -15°C i wyniesie od-14°C do -5°C. W dzień prognozowany jest lekki mróz, od -5°C do 0°C. Słabe opady śniegu występować będą głównie na wschodzie i południu.