Przejdź do treści

20.03.2024

Jak globalne ocieplenie wpływa na skład chemiczny osadów perglacjalnych Antarktydy

Badania nad biogeochemicznym zachowywaniem się pierwiastków śladowych (TEs) i metali ziem rzadkich (REEs) w nowo powstających środowiskach peryglacjalnych dostarczają kluczowych informacji na temat reakcji tych ekosystemów na globalną zmianę klimatu. W najnowszej publikacji na łamach magazynu Science of The Total Environment, której współautorem jest dr Michał Saniewski z Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB, przedstawiono wyniki obserwacji przeprowadzonych w Antarktydzie.

W badanym środowisku biotycznym i abiotycznym znajdują się zarówno pierwiastki ziem rzadkich, jak i metale śladowe. W zielenicach, mchach, porostach i roślinach naczyniowych zaobserwowano obecność REE (Rare Earth Elements), których głównym źródłem jest spływ powierzchniowy oraz podłoże zbudowane z skał magmowych. W przypadku metali śladowych, takich jak Ni, As i Pb, akumulacja pierwiastków przez florę następuje z  innych źródeł niż gleba, co sugeruje napływ tych elementów z atmosferycznych depozycji.

Jak globalne ocieplenie wpływa na skład chemiczny osadów perglacjalnych Antarktydy

Szczegóły w publikacji „The impact of global climate changes on trace and rare earth elements mobilization in emerging periglacial terrains: Insights from western shore of Admiralty Bay (King George Island, Antarctic)”.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171540