Przejdź do treści

05.05.2022

Janusz Karp nowym Dyrektorem IMGW-PIB

Janusz Karp urodził się 22 stycznia 1975 r. w Gorlicach. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2009 r. wyróżniony nagrodą dla najlepszego niesamodzielnego pracownika nauki WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych. Do zainteresowań naukowych Doktora Karpa należą m. in. współczesne teorie konstytucjonalizmu, zasady ustroju politycznego, wartości konstytucyjne, prawa człowieka oraz systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw azjatyckich. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego państw obcych. W lutym 2016 r. został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury. Był członkiem Rady NCBR w latach 2017 – 2021.  Od 1 maja 2022 roku będzie kierował IMGW-PIB.

IMGW-PIB pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju przed zagrożeniami pogodowymi i klimatycznymi. Instytut tworzą eksperci i naukowcy, których wiedza pozwala na opracowanie prognoz i ostrzeżeń na najwyższym poziomie. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polek i Polaków wysoko oceniają naszą pracę. Jestem przekonany, że możemy podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując nowe produkty dostosowane do najnowszych standardów i norm WMO” – powiedział dr Janusz Karp.

Janusz Karp nowym Dyrektorem IMGW-PIB