Przejdź do treści

20.01.2021

Joanna Kopczyńska nową dyrektor w IMGW-PIB

Od stycznia 2021 roku do zespołu IMGW-PIB dołączyła Joanna Kopczyńska. Odpowiadać będzie za koordynację działań Instytutu w obszarze komercji, konsultingu oraz współpracy międzynarodowej.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Karierę zawodową w administracji rozpoczęła w 2004 roku zajmując się projektami z obszaru ochrony środowiska finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (ISPA, Fundusz Spójności), negocjacjami z Komisją Europejską w zakresie środków UE przeznaczonych na ochronę środowiska (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), programowaniem środków na ochronę środowiska w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, LIFE 2014-2020. Pełniła funkcję dyrektora wodnego oraz morskiego w kontaktach z Komisją Europejską, a także przewodniczącej Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz Przewodniczącej ą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła również funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Przez ostatnie trzy lata była zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej IMGW-PIB.