Przejdź do treści

08.11.2022

Jubileusz 50-lecia słowackiego Ośrodka Prewencji Lawinowej SLP HZS i specjalne wyróżnienie dla naszego pracownika

W sobotę 5 listopada 2022 roku w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji odbyły się oficjalne obchody 50-lecia słowackiego Ośrodka Prewencji Lawinowej (SLP HZS). Ośrodek działa w strukturach słowackich służb mundurowych Horskiej Zahrannej Służby (HZS) pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Słowacji.

IMGW-PIB na tej uroczystości reprezentowali dr Paweł Chrustek – kierownik Stacji Badań Śniegu i Lawin Hala Gąsienicowa (SBŚL) oraz Tomasz Nodzyński – pracownik SBŚL, wspólnie wręczając Naczelnikowi SLP HZS list gratulacyjny w imieniu Dyrekcji IMGW-PIB oraz SBŚL Hala Gąsienicowa.

Do głównych zadań SLP HZS należą działania prewencyjne i ochrona ludności przed zagrożeniami związanymi z występowaniem lawin śnieżnych na terenie całej Słowacji. Ośrodek SLP HZS w ramach operacyjnej służby opracowuje stopień zagrożenia lawinowego dla obszarów Tatr Wysokich, Tatr Zachodnich, Niskich Tatr oraz Małej i Wielkiej Fatry, przygotowuje biuletyny i komunikaty śniegowo-lawinowe, prowadzi specjalistyczny monitoring pogodowy opierając się na własnej sieci pomiarowej oraz sieci SHMU, realizuje specjalistyczne programy badawczo-rozwojowe oraz wykonuje kontrolowane odstrzały lawin w lokalizacjach o największym zagrożeniu lawinowym dla infrastruktury i skupisk ludności.

Często podkreśla się, że obszary przyrodnicze „nie znają” granic administracyjnych, dlatego w działaniach SLP HZS oraz HZS ogromne znaczenie praktyczne ma operacyjna transgraniczna współpraca z IMGW-PIB. Dzięki niej istotnie zwiększa się bezpieczeństwo osób odwiedzających tereny górskie, ale też pracowników IMGW-PIB, którzy stale wykonują swoją pracę w warunkach wysokogórskich.

Współpraca SLP HZS, HZS oraz IMGW-PIB trwa już wiele lat, jest stale rozwijana i aktualizowana w celu ciągłego podnoszenia standardów. W lipcu 2021 roku Dyrekcja IMGW-PIB podpisała zaktualizowane ramowe porozumienie z HZS, które zacieśniło tą współpracę i otwarło nowe możliwości rozwojowe – zwłaszcza w zakresie działań badawczo-pomiarowo-prewencyjnych Stacji Badań Śniegu i Lawin IMGW-PIB Hala Gąsienicowa.

Miło nam również poinformować, że na oficjalnej jubileuszowej uroczystości, kierownik Stacji Badań Śniegu i Lawin Hala Gąsienicowa – dr Paweł Chrustek – został wyróżniony pamiątkową statuetką w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i zasługi na rzecz rozwoju słowackiego Ośrodka Prewencji Lawinowej Horskiej Zahrannej Służby. Nagrodę wręczyli Pan Roman MikulEc, Minister Spraw Wewnętrznych Słowacji, oraz płk. Marek Biskupic, Naczelnik HZS i mjr Filip Kyzek, Naczelnik SLP HZS.

Gratulujemy i życzymy Ośrodkowi SLP HZS kolejnych wielu lat wspaniałej współpracy.

Zdjęcia: Ministerstvo vnútra SR, Paweł Chrustek.