Przejdź do treści

20.09.2022

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną otwarty

W sobotę, 17 września br., uruchomiona została najważniejsza część inwestycji, polegającej na budowie drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej, bez konieczności proszenia o zgodę Federacji Rosyjskiej. "To inwestycja, która – po pierwsze – wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, bo to jest jej najważniejsza rola; byśmy nie musieli pytać naszych sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego, na nasze wody terytorialne, czy możemy dostać się do portu w Elblągu. Po drugie – by ożywić handlowo cały region elbląski, część Pomorza, Warmii i Mazur, by mogły tu wpływać statki, by Elbląg z powrotem odżył jako port, a także by poprawić możliwości ruchu turystycznego. Po to realizowana jest ta wielka inwestycja". – powiedział podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda.

Pierwszą jednostką śluzowaną na przekopie Mierzei Wiślanej był Zodiak II, flagowa jednostka służb morskich. Komendę do rozpoczęcia śluzowania wydali Wiceminister Marek Gróbarczyk i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele IMGW-PIB: Dyrektor dr Janusz Karp, Zastępcy Dyrektora: Joanna Kopczyńska, Wojciech Cel, Paweł Derek oraz dyrektorzy centrów operacyjnych.

"Wielkie projekty infrastrukturalne wymagają wielkiej wizji i odwagi. Za wizjami idą strategie i programy polityczne: nic się samo nie dzieje. Za konkretnymi decyzjami stoją konkretni ludzie: ludzie, którym nie brakuje determinacji do realizacji wielkich projektów. Polacy są narodem ambitnym i nie mają kompleksów". – powiedział podczas otwarcia kanału Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury podziękował Markowi Gróbarczykowi, Wiceministrowi Infrastruktury, a w przeszłości Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, za przeprowadzenie tej inwestycji. „Dziękuję także inżynierom, projektantom, operatorom maszyn, którzy zostawiają na budowach część swojego życia. Dotyczy to zarówno wielkich projektów, jak Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, Via Carpatia, Via Baltica, ale też mniejszych, tych toczących się w każdym powiecie naszego kraju”. – dodał Minister Adamczyk.

Obecnie trwają prace nad II i III etapem tej inwestycji. Od kwietnia 2021 r. modernizowany jest tor wodny rzeki Elbląg i trwa budowa mostu obrotowego w Nowakowie u ujścia rzeki. Natomiast w maju br. wyłoniony został wykonawca prac pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym. Zakończenie całości inwestycji nastąpi w 2023 r.

Relacja z otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną: https://www.youtube.com/watch?v=TNSBbEkaVd4.

Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski (KPRP), Ministerstwo Infrastruktury, Grzegorz Walijewski (IMGW-PIB).