Przejdź do treści

18.05.2022

Klimat 2021 – kolejne smutne rekordy „pobite”

Stężenie gazów cieplarnianych, poziom morza, temperatura i zakwaszenie oceanów. Według WMO te cztery wskaźniki klimatyczne osiągnęły w ubiegłym roku historyczne wartości. Opublikowany dziś pełen raport State of the Global Climate 2021 dobitnie potwierdza, że działalność człowieka powoduje zmiany w skali planety na lądzie, w oceanie i w atmosferze, ze szkodliwymi i długotrwałymi konsekwencjami dla zrównoważonego rozwoju ekosystemów.

To pewne, że w najbliższym czasie padną kolejne rekordy”. – powiedział sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas. – „Klimat zmienia się na naszych oczach. Ciepło uwięzione w pokładach paliw kopalnych, uwolnione w ostatnich dwóch stuleciach przez człowieka, będzie ogrzewać Ziemię przez wiele przyszłych pokoleń. Podnoszenie się poziomu mórz, ogrzewanie się oceanów i wzrost ich zakwaszenia będą widoczne przez setki lat, o ile nie zostaną wynalezione sposoby usuwania węgla z atmosfery. Niektóre lodowce osiągnęły stan krytyczny, z którego nie ma już powrotu, co będzie miało długoterminowe reperkusje w świecie, w którym ponad 2 miliardy ludzi doświadcza już stresu wodnego”.

State of the Global Climate 2021 stanowi uzupełnienie raportu IPCC z szóstej oceny, który zawiera dane do 2019 roku. Dokument WMO zawiera informacje i przykłady, w jaki sposób wskaźniki zmiany klimatu nakreślone w raportach IPCC kształtowały się w ostatnich latach i jakie były tego konsekwencje na poziomie krajowym i regionalnym. Raport ukazał się tuż przed spotkaniem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2022, organizowanym pod hasłem „Historia w punkcie zwrotnym: polityki rządowe i strategie biznesowe”, na którym ponad 2000 liderów i ekspertów z całego świata będzie dyskutować o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. State of the Global Climate 2021 będzie również wykorzystany jako oficjalny dokument podczas szczytu COP27, który w tym roku odbędzie się w Egipcie.

Pełny artykuł dostępny jest w Obserwatorze online https://obserwator.imgw.pl/klimat-2021-kolejne-smutne-rekordy-pobite/