Przejdź do treści

11.05.2022

Klimat w Europie 2021: STRES CIEPLNY

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ziemi zbiegł się symbolicznie z publikacją The European State of the Climate 2021 (ESOTC 2021) – cyklicznego raportu podsumowującego stan europejskiego klimatu, opracowywanego przez Copernicus Climate Change Service (C3S) na bazie pomiarów satelitarnych i naziemnych. W kolejnych odsłonach będziemy prezentować wyniki dla poszczególnych wskaźników klimatycznych.

Analizy stresu cieplnego prowadzi się na bazie UTCI – uniwersalnego wskaźnika obciążeń cieplnych (ang. Universal Thermal Climate Index), który wyznacza wartość temperatury ekwiwalentnej, przy której w warunkach modelowych podstawowe parametry fizjologiczne organizmu (temperatura wewnętrzna, temperatura skóry w różnych częściach ciała, uwilgotnienie skóry, wydzielanie potu, poziom skórny przepływ krwi, ciepło z termogenezy drżeniowej) przyjmują takie same wartości. Przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę szereg parametrów, w tym temperaturę i wilgotność powietrza, prędkość wiatru i promieniowanie słoneczne. Z tego względu, w zależności od panujących warunków, temperatura ekwiwalentna może być znacznie wyższa bądź niższa od aktualnej temperatury powietrza. Na przykład u osoby spacerującej w warunkach upalnego dnia, gdy temperatura powietrza wskazywana przez termometr wynosi 32°C (ciśnienie pary wodnej 39 hPa, słaby wiatr 2 m/s, wysoka wartość promieniowania słonecznego 770 W/m2) odpowiedź fizjologiczna organizmu będzie na takim samym poziomie jak przy temperaturze powietrza 38°C (model w warunkach laboratoryjnych, przy brak wpływu promieniowania, ciśnieniu pary wodnej 20 hPa i wietrze 0,5 m/s). W okresie letnim najważniejszym wskaźnikiem oceny jest maksymalny UTCI w ciągu dnia, natomiast zimą bierze się pod uwagę zarówno minimalne nocne, jak i maksymalne dzienne wartości UTCI.

Pełny artykuł dostępny jest w Obserwatorze online: https://obserwator.imgw.pl/klimat-w-europie-2021-stres-cieplny/