Przejdź do treści

14.08.2023

Komunikat IMGW-PIB: Rekordowa temperatura powietrza – lipiec 2023

Organizacja Copernicus po przeanalizowaniu danych potwierdziła wcześniejsze informacje, artykułowane w ostatnim tygodniu lipca, że średnia globalna temperatura powietrza w lipcu 2023 będzie najwyższa z dotychczas zanotowanych (na podstawie reanalizy ERA5, pozwalającej na analizy globalne warunków klimatycznych od roku 1940).

Globalnie, lipiec 2023 był aż o 0,7°C cieplejszy niż średnia  z wielolecia 1991-2020, oraz o 0,3°C cieplejszy niż poprzedni rekordowy lipiec z roku 2019. Estymuje się, że wartości zanotowane plasują ten miesiąc z temperaturą w pobliżu anomalii 1,5°C względem średniej 1850-1900, która stanowi swego rodzaju punkt odniesienia do oceny współczesnej zmiany klimatu.

W wielu regionach półkuli północnej zanotowano fale ciepła w tym zwłaszcza w południowej Europie, co przełożyło się na dramatyczne wydarzenia w tym pożary lasów. Temperatury znacznie powyżej średniej zanotowano w kilku krajach Ameryki Południowej oraz wokół Antarktyki. Trwał rozwój intensywności El Nino we wschodniej części równikowego Pacyfiku.

Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi w lipcu 2023 (względem okresu 1991-2020). Źródło danych: ERA5, Copernicus Climate Change Service/ECMWF.
Anomalia temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi w lipcu 2023 (względem okresu 1991-2020).
Źródło danych: ERA5, Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

W lipcu 2023 wartości temperatury powietrza w Europie południowej były znacznie wyższe niż średnie wieloletnie. Zanotowano wystąpienie fal ciepła od Hiszpanii na zachodzie po Bałkany na wschodzie. Zanotowano również wiele lokalnych rekordów temperatury. 48°C zostało odnotowane na Sardynii, a 47°C na stacji w Palermo na Sycylii. W Grecji temperatura powietrza osiągnęła 46°C. 

Zdaniem Michała Marosza, Kierownika Zakładu Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB w najbliższym czasie, wziąwszy pod uwagę rozwój El Nino, nakładający się na globalny wzrost temperatury powietrza, możemy prawdopodobnie spodziewać się kolejnych rekordów. 

Tymczasem na większości obszaru północnej Europy zanotowane wartości temperatury powietrza były zbliżone lub niższe od średniej wieloletniej. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce, gdzie anomalie temperatury względem wartości normalnych (średnich z wielolecia 1991-2020) były wyraźnie przekroczone jedynie w centralnej i południowej Polsce, gdzie lokalnie zanotowano wartości anomalii wyższe od +1°C, natomiast na większości powierzchni kraju anomalia mieściła się między +0,5°C a +1,0°C. Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego wartości temperatury były zbliżone (lokalnie nawet nieco niższe) do średniej wieloletniej. Przeciętna (średnia obszarowa) wartość temperatury powietrza w Polsce w lipcu 2023 wyniosła 19,3°C  i była o 0,5°C wyższa od średniej wieloletniej. Tegoroczny lipiec należy zaliczyć do lekko ciepłych termicznie. Więcej informacji o warunkach klimatycznych w lipcu 2023 w Polsce, w tym o zróżnicowaniu regionalnym tychże, można znaleźć w publikowanym co miesiąc Biuletynie Monitoringu Klimatu Polski (https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/) oraz w dedykowanej tym zagadnieniom witrynie: klimat.imgw.pl.

Anomalia (°C) średniej miesięcznej temperatury powietrza w Polsce w lipcu 2023 względem okresu wieloletniego 1991-2020 Źródło danych: https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-july-2023, klimat.imgw.pl
Anomalia (°C) średniej miesięcznej temperatury powietrza w Polsce w lipcu 2023 względem okresu wieloletniego 1991-2020
Źródło danych: https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-july-2023, klimat.imgw.pl


„Tegoroczny lipiec, choć w ocenie globalnej należy uznać za najcieplejszy, pokazuje, że warunki termiczne są nadal silnie zróżnicowane, a tempo zmian temperatury cechuje się regionalnym i sub-regionalnym zróżnicowaniem” – komentuje prof. Mirosław Miętus, Z-ca Dyrektora IMGW-PIB, Stały Przedstawiciel Polski w WMO. – „Jednocześnie mogliśmy na bieżąco, niemal on-line, śledzić przebieg fali upałów w południowej Europie, tragiczne w skutkach pożary, dysfunkcje infrastruktury komunalnej itd. Współczesna globalna zmiana klimatu pokazuje, że już na tym etapie swojego rozwoju stanowi wyzwanie cywilizacyjne”.


Dodatkowe informacje:
https://climate.copernicus.eu/july-2023-sees-multiple-global-temperatur…