Przejdź do treści

08.03.2021

Konferencja podsumowująca projekt NEYMO-NW

W imieniu partnerów projektu "NEYMO-NW - Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód", zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt i Warsztaty TWCIW (Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o Zasobach Wodnych), które odbędą 17.03.2021 r. on-line (ZOOM Business) w godzinach 9.45 -15.00.

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka suszy i niskich wód. Na konferencji zostaną zaprezentowane i omówione rezultaty osiągnięte w ramach projektu „NEYMO-NW - realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020”. Konferencja skupi się na wspólnie wypracowanych metodach do oceny suszy i przyszłych warunków hydrologicznych opracowanych na podstawie scenariuszy klimatycznych oraz uzyskanych wynikach.

Warsztaty poświęcone Transgranicznemu Wirtualnemu Centrum Informacji o Zasobach Wodnych (TWCIW) mają przybliżyć uczestnikom zawartość i zasady korzystania z TWCIW, jako źródła danych na temat obecnego i prognozowanego stanu wód na skutek zachodzący zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem niskich wód.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowane tematem suszy i gospodarowania ograniczonymi zasobami wodnymi, zarówno przedstawicieli samorządów, organizacji i podmiotów publicznych, NGOs jak i mieszkańców regionu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny, lub prosimy o kontakt drogą mailową na adres: alicja.godlewska@imgw.pl . Zwrotnie prześlemy wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dołączenia do spotkania.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Projekt NEYMO-NW realizowany jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia. W projekcie Partnerem Wiodącym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, współpartnerem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie z Drezna. Więcej informacji na stronie projektu: http://neymo.imgw.pl/en/home/.