Przejdź do treści

21.12.2022

„Kosmiczne” prognozy w serwisie informacyjnym CMM

Pogoda kosmiczna to zespół zjawisk zachodzących na Słońcu oraz w naszej ziemskiej magnetosferze i jonosferze, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie współczesnego świata. Od dziś Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB udostępnia prognozy kluczowych indeksów oraz alerty o zagrożeniach.

W serwisie CMM publikowane są aktualne i prognozowane wartości trzech, powszechnie stosowanych do opisu pogody kosmicznej, indeksów: burze geomagnetyczne (geomagnetic storm, czyli zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego wywołane warunkami w wietrze słonecznym), burze radiacyjne (solar radiation storm, czyli wzrost radiacji towarzyszący wzrostowi liczby cząstek energetycznych) oraz zakłócenia radiowe (radio blackout, czyli zakłócenia jonosfery spowodowane słoneczną emisją promieniowa X). Ponadto prezentowane są mapy prawdopodobieństwa pojawienia się zorzy polarnej oraz zdjęcia aktualnego stanu Słońca.  

Niekorzystne warunki pogody kosmicznej mogą w znaczący sposób zakłócać łączność radiową i satelitarną oraz powodować awarie i uszkodzenia elektroniki, w którą wyposażone są sztuczne satelity Ziemi. W trakcie dużej aktywności zjawisk zachodzących na Słońcu mogą także nastąpić zakłócenia w funkcjonowaniu sieci energetycznych. Stąd monitorowanie oraz analiza aktualnego stanu środowiska kosmicznego jest ważnym zadaniem każdej służby narodowej, w tym również IMGW-PIB.

Serwis o pogodzie kosmicznej dostępny jest pod https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=18043.