Przejdź do treści

23.11.2020

Kosmiczny rzut oka, czyli jak dane z satelitów pomagają rosnąć biznesowi i ułatwiają pracę administracji

Co sprawiło, że dane satelitarne stały się obecnie istotnym tematem, skoro uzyskujemy je od dawna? Czy danych jest więcej, czy są łatwiej dostępne? Jak te dane mogą być przydatne dla administracji, dla firm a jak dla każdego z nas na co dzień?

Zapraszamy na debatę na temat projektu Sat4Envi pt.: „Kosmiczny rzut oka, czyli jak dane z satelitów pomagają rosnąć biznesowi i ułatwiają pracę administracji” organizowaną przez POLSA oraz Dziennik Gazeta Prawna. Podczas debaty dowiemy się, jakie działania są prowadzone przez konsorcjum Sat4Envi w celu wdrożenia partnerów publicznych i prywatnych do wykorzystania danych satelitarnych. Przedstawimy, jaką rolę odgrywają i jaki efekt przyniosły w tym projekcie szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych organizowane przez POLSA.

Podczas spotkania dowiemy się na konkretnych przykładach, gdzie i w jaki sposób dane satelitarne są przydatne. Zastanowimy się także nad tym, jaki niosą potencjał i jak można je wykorzystać w przyszłości.

Start 26.11.2020 godz. 15.00
W debacie weźmie udział ekspert IMGW-PIB dr Piotr Struzik.
Link do wydarzenia: www.facebook.com/gazetaprawnapl/posts/10158104055314685

Projekt ”System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” jest projektem realizowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Partnerami, którymi są: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Polska Agencja Kosmiczna (PAK).
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900,00 pln. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).

 

„Kosmiczny rzut oka, czyli jak dane z satelitów pomagają rosnąć biznesowi i ułatwiają pracę administracji” - zaproszenie na debatę