Przejdź do treści

02.04.2020

List Sekretarza WMO w związku z pandemią SARS-COV-2

Szanowni Państwo,

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) na bieżąco monitoruje sytuację na całym świecie w związku z pandemią koronawirusa Covid19. 

Członkowie WMO podejmują wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo narodowym służbom meteorologicznym i hydrologicznym przy jednoczesnym ich funkcjonowaniu. Pochwalamy te działania i dziękujemy. 

Biorąc pod uwagę bezprecedensową i rozwijającą się globalną sytuację zagrożenia, która może się utrzymać przez najbliższe miesiące, doceniamy pracę w i we wszystkich obszarach, od obserwacji po prognozowanie i świadczenie usług we wszystkich sektorach. Wierzę, że działania będą kontynuowane i doceniam wasze ogromne zaangażowanie. 

Chciałbym podkreślić kluczową rolę, jaką odgrywają narodowe służby meteorologiczne i hydrologiczne (NMHS) w analizowaniu warunków pogodowych, klimatycznych i wodnych dla ochrony życia, mienia i źródeł utrzymania. Szczególnie w obecnej sytuacji, przekazując te dane naszym partnerom zajmującym się zarządzaniem ryzykiem humanitarnym i ryzykiem katastrof. 

Zależy mi bardzo, abyśmy wszyscy zapewnili sprawność funkcjonowania usług NMHS, bo niesprzyjająca pogoda, zjawiska wodne i klimatyczne nadal stanowią ogromne ryzyko. 

Poprosiłem Service Department WMO o koordynację działań Sekretariatu we wszystkich swoich departamentach, w tym w biurach regionalnych, aby wspierać Członków WMO w ich wysiłkach dla kontynuacji zapewnienia serwisów hydrometeorologicznych. Zorganizowane zostaną infolinie, aby nadzorować obecną sytuację. Szczegółowe kontakty i ustalenia koordynacyjne zostaną wkrótce udostępnione wszystkim globalnym, regionalnym i krajowym centrom WMO. Mam nadzieję, że pozwoli to nam, jako społeczności, wspierać się wzajemnie zgodnie z naszymi najlepszymi standardami. 

Sekretariat WMO działa w systemie zdalnym. Rada Dyrektorów zbiera się w każdą środę, a wydziały i jednostki odbywają regularne telekonferencje. Kontynuujemy wdrażanie rezolucji Kongresu, aby wzmocnić nasze regionalnych aktywności. Ułatwiamy działalność nowej komisji technicznej i aktywizację stałych komisji. Aktywnie wspieramy i działamy wokół Narodów Zjednoczonych oraz sektora akademickiego i prywatnego.

Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić głębokie uznanie za nieustające wspieranie działań WMO. Jestem pewien, że w tym trudnym czasie będziecie nadal wspierać siebie nawzajem. Z głębi serca życzę dziękuję i jestem z tymi, którzy na co dzień nieprzerwanie pracują, aby usługi służb meteorologicznych i hydrologicznych działały na najwyższym poziomie.  

Z poważaniem,
Petteri Taalas
Sekretarz Generalny
Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)