Przejdź do treści

17.12.2021

MHWM: Monitoring the 11 August 2017 storm in central Poland with satellite data and products

Prezentujemy kolejny artykuł poświęcony analizie mezoskalowego systemu konwekcyjnego typu ‘bow echo’, który przetoczył się przez Polskę 11 sierpnia 2017 roku.

Monitoring the 11 August 2017 storm in central Poland with satellite data and products
https://doi.org/10.26491/mhwm/144590

W opracowaniu przedstawiono ewolucję burzy na zdjęciach satelitarnych na wszystkich etapach jej rozwoju: fazy przed konwekcyjnej, inicjacji konwekcji i dojrzałości. Ewolucję zjawisk atmosferycznych można skutecznie monitorować za pomocą dostępnych danych satelitarnych o odpowiedniej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. W przypadku burz powinny to być odpowiednio minuty i kilometry. Dlatego też do monitorowania zdarzenia z 11 sierpnia 2017 r. wykorzystano dane z satelity geostacjonarnego Meteosat, dostępne operacyjnie z 5-minutowym i 15-minutowym krokiem.

W pracy pokazano, że dzięki kompleksowej analizie informacji dostarczanej przez różne obrazy i produkty satelitarne, możliwe jest wnioskowanie o potencjalnej sile obserwowanych burz, a także o możliwości wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych z nią związanych.
Szczegóły https://doi.org/10.26491/mhwm/144590

Redaktorami numeru specjalnego są: Mateusz Taszarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/NOAA National Severe Storms Laboratory w Norman (USA) oraz Michał Ziemiański z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Kontakt: tornado@amu.edu.pl, michal.ziemianski@imgw.pl, mhwm@imgw.pl.

MHWM – magazyn naukowy IMGW-PIB poświęcony meteorologii, klimatologii, hydrologii, inżynierii i gospodarki wodnej oraz oceanologii.
Więcej: www.mhwm.pl, www.editorialsystem.com/mhwm, www.facebook.com/mhwmmagazine/.