Przejdź do treści

19.05.2022

Modernizacja sieci POLRAD

Pierwszy radar meteorologiczny uruchomiono w Polsce blisko 60 lat temu, a sieć radarów, obejmująca swym zasięgiem niemal cały kraj, funkcjonuje od około dwóch dekad. W porównaniu z innymi metodami pomiarów, meteorologia radarowa to nowa dziedzina badania atmosfery. Mimo to rozwija się bardzo dynamicznie. Na przestrzeni lat możliwości techniczne radarów znacznie się poprawiły, a otrzymywane dane są coraz lepszej jakości. Właśnie wkraczamy w etap kolejnych zmian, związanych z modernizacją sieci POLRAD.

Radary stanowią cenne źródło informacji o pogodzie tu i teraz. Możemy dzięki nim śledzić rozwój i przemieszczanie się opadów, a także określić prędkość wiatru, czy wielkość gradu. Dane pozyskane za pomocą radarów wykorzystujemy w modelach meteorologicznych i hydrologicznych oraz przy tworzeniu prognoz i wydawaniu ostrzeżeń. Urządzenia te ogrywają również ogromną rolę w osłonie lotnictwa. Co ważne, informacje z pomiarów radarowych dostępne są dla każdego mieszkańca Polski, dzięki czemu możecie w każdej chwili sprawdzić co dzieje się w waszej okolicy – czy nie nadchodzi burza lub silne opady.

Nad poprawnością działania radarów czuwają pracownicy Wydziału Teledetekcji Naziemnej – operatorzy radarowi, serwisanci oraz grupa zajmująca się analizą danych. Monitorują oni pracę radarów i sprawdzają czy generowane są właściwe produkty. Do ich zadań należą także konserwacja urządzeń oraz wykonywanie przeglądów. Poza tym WTN zajmuje się analizą i interpretacją otrzymanych danych, korygowaniem ustawień radarów i parametrów produktów oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań. To dzięki pracy zespołu dane radarowe udostępniane przez IMGW-PIB mają tak wysoką jakość.

Pełny artykuł dostępny jest w Obserwatorze https://obserwator.imgw.pl/modernizacja-sieci-polrad/