Przejdź do treści

21.12.2022

Najnowszy projekt IMGW-PIB odpowiedzią na zagrożenia opadowe

Nasilające się w ostatnich latach ocieplenie klimatu zwiększa ryzyko i częstotliwość pojawiania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, które powodują znaczące straty w społeczeństwie i gospodarce. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń są opady nawalne, prowadzące do powstawania powodzi miejskich i tzw. flash floods. Głównym sposobem ograniczania skutków tego typu powodzi jest odpowiednio zaprojektowana infrastruktura, pozwalająca bezpiecznie odprowadzić nadmiar wody. Zrealizowany w IMGW-PIB projekt PMAXTP oddaje w ręce planistów i inżynierów zestaw nowoczesnych narzędzi, które znacznie ułatwią i udoskonalą ten proces.

Zmieniające się uwarunkowania klimatyczne wymuszają na nas konieczność stałego doskonalenia zasad wymiarowania odwodnień terenów, zwłaszcza systemów melioracyjnych i kanalizacyjnych oraz obiektów im towarzyszących, jak np. zbiorniki retencyjne. Tymczasem projektowanie tego typu systemów napotyka w Polsce na szereg problemów, wynikających z braku ogólnodostępnej, wiarygodnej metody określania miarodajnego natężenia deszczu. Projekt PMAXTP ma to zmienić.

Więcej o założeniach i wynikach projektu w magazynie OBSERWATOR https://obserwator.imgw.pl/najnowszy-projekt-imgw-pib-odpowiedzia-na-zagrozenia-opadowe/ oraz publikacji https://www.imgw.pl/badania-nauka/publikacje-ksiazkowe/modele-probabilistyczne-opadow-maksymalnych-o-okreslonym-czasie.

Zapraszamy na stronę projektu https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne/.