Przejdź do treści

09.12.2020

Nowość IMGW-PIB: prognoza falowania Bałtyku

Kiedy obserwujemy surfujące po falach Bałtyku łabędzie, podziwiamy z jaką gracją poruszają się na wodzie. Teraz możemy to robić z domu, analizując prognozę falowania Morza Bałtyckiego.

Opracowana przez specjalistów Zakładu Badań Morskich IMGW-PIB prognoza fal, podawana jest codziennie na 3 dni z trzygodzinnym krokiem czasowy i obejmuje obszar Bałtyku Centralnego, Bałtyku Południowo-Wschodniego oraz Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej.

Prognoza bałtycka IMGW-PIB przedstawia następujące dane:
• wysokość fali znacznej (1/3 wysokości najwyższych fal);
• kierunek propagacji fali, czyli kierunek, w którym fale przemieszczają się;
• stany morza wg skali Douglasa, umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali w dziesięciostopniowej skali Douglasa. W Polsce stan morza określa się zazwyczaj cyframi i stąd wynikają nieporozumienia ze skalą siły wiatru (skalą Beauforta, °B).

Bazą analityczną jest model hydrodynamiczny trzeciej generacji SWAN (The Simulating WAves Nearshore) opracowany na holenderskim Uniwersytecie Technicznym w Delfcie. Do jego kalibracji i weryfikacji wykorzystano dane i urządzenia pomiarowe IMGW-PIB, m.in.: WaveGuide i AWAC, które umieszczone są na platformie wiertniczej Baltic Beta.

Prognoza przeznaczona jest dla wszystkich. Od mieszkańców nadmorskich miejscowości, miłośników sportów wodnych (windsurfing, surfing, kitesurfing, nurkowanie), przez samorządy, armatorów, po cały lokalny biznes morski i rybacki.

Kolejnym krokiem będzie dodanie następnych parametrów, jak długość i średni okres fal, a także wdrożenie modelu płytkowodnego (SWASH), który umożliwi prognozę falowania w portach, a także w płytkich rejonach akwenu – onshore i offshore.

Prognoza dostępna jest w serwisie: baltyk.imgw.pl